Felhasználási feltételek, adatvédelmi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek
Az  EZ -Könyv (továbbiakban Webáruház) használatához:  Webáruház címe : www.ezkönyv.hu                          
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:       
Név: Egri Zsanna 
címe: Debrecen, Bayk A. kert 49646 
adószám: 18567599-1-09 
fogyasztási cikk: ekönyv, nyomtatott könyv 
Bankszámlaszám: 11773384-02617808            Ügyfélszolgálat / Áruház adatai:                           Telefon: 06303149713 
E-mail: book@ezkönyv.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása:
A regisztrált vásárlói választás (gondolkodásmódot követve) a felhasználók számára, ha egy webáruház-szolgáltató igénybe veszi az igényt, ha azt javasolja, hogy elfogadja a jelenlegi ÁSZF-előírásokat, amit az áttöltéssel találjon, a jelölő négyzetnyi kiválasztási tehet meg. Az ÁSZF elfogadható módon elfogadja az ÁSZF által létrehozott Szolgáltató és Webáruház alkalmazottakat. 
1. Ha egy felhasználó az ÁSZF által elfogadott módon nem fogadja el, akkor nem kívánja igénybe venni a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
2.A megrendelés lépései:
a, regisztráció  
b, A kosár felhasználása 
c. A megrendelés összeállítása 
d. Az adatbeviteli ellenőrzés és javításának 
módjai 
e. A megrendelés elküldése 
f. A megrendelés visszaigazolása
3.Az adásvételi szerződés létrejötte:
a,Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház-oldalaira, a szolgáltató e-mailben visszaigazolja a vételi szándékot(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül Nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. Nem Köteles a megrendelt terméket megvenni.
b. A felhasználó elfogadja, Hogy AZ ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és a magyarországi jogok az irányadóak. A szerződésre a jelen ÁSZF szabályozás vonatkoznak.
c. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában automatikusan tárolja. A felhasználó a webáruházban annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
4.A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználó megtekintheti a termék  bemutató oldalán.                Árak:  
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a szállítás költségeit.                                                             
5.Kiszállítás, személyes átvétel
A szállítási a Magyar Posta szabályai szerint történik.
A sérült csomagolású termékről az átadáskor jegyzőkönyvet kell felvenni.
6.Lehetséges fizetési módok
1. Banki átutalás (előre utalás)
2. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel) 

 7. Elállási jog:  A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. §  (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. §-ban a jogát.

Melléklet:

Adatvédelmi tájékoztató:
Az EZkönyv.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait,  a megrendelések teljesítésének céljából,  a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint hozzájárulásuk esetében hírlevél megkereséssel.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevél kiküldése.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő: Egri Zsanna
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelő kérésére törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilatkozat
Információ gyűjtés
Információkat gyűjtünk Önről, amikor regisztrál az oldalunkra, bejelentkezik a fiókjába, fizetést eszközöl, bejegyzést ír és/vagy éppen kilép a fiókjából. A gyűjtött információk között van a neve, e-mail címe, telefonszáma.
Bármely általunk gyűjtött információ felhasználható:
-A felhasználói élményének perszonalizálására, valamint az egyéni igényeihez történő alkalmazkodásra
-A hirdetési tartalmak testreszabásához
-Weboldalunk fejlesztésére
-Felhasználói szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk minőségének javítására
-az Ön e-mail útján történő megkereséséhez
 -promócióban vagy felmérésen történő részvételhez

E-kereskedelmi adatvédelem
Mi vagyunk az egyedüli tulajdonosai az oldalon gyűjtött infromációknak. Az Ön személyi azonosításra alkalmas információit nem adjuk ki, nem cseréljük el, nem transzferáljuk vagy adjuk át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy eleget tegyünk egy megrendelés/tranzakció teljesítésének, pl. egy megrendelés kiszállításának.
Nem adjuk el, nem kereskedünk és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek a személyazonosításra alkalmas információit. Ez alól kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig amíg ezen felek bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat.
Hiszünk benne, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha kutatási, preventív, illegális aktivitással kapcsolatos, feltételezhetően csalással kapcsolatos, vagy olyan szituációkról van szó, melyek veszélyeztethetik bárkinek a fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát vagy éppen másféle – jogilag meghatározott – okból van szükség rájuk.
A nem privát információk viszont kiadhatók harmadik fél számára, marketing, hirdetési vagy egyéb célú használatra.
Információ védelem
A biztonsági intézkedések széles palettáját alkalmazzuk, hogy fenntartsuk személyi információinak biztonságát. Államilag jóváhagyott titkosítási módszert alkalmazunk, az online közvetített érzékeny információk védelmének érdekében. Csak azon alkalmazottak, akiknek speciális munkát kell végeznie, (például számlázási vagy ügyfélszolgálati) kapnak hozzáférést a személyazonosításra alkalmas adatokhoz. Azon számítógépek/szerverek, melyeket személyazonosításra alkalmas információk tárolására használnak, biztonságos környezetben vannak tartva.
Leiratkozás:
Az Ön által megadott e-mail címet használjuk a rendeléseivel kapcsolatos információk és frissítések, az esetenkénti céges hírek, a termékinformációk stb. megküldésére. Ha egy napon úgy dönt, hogy le akar iratkozni a további e-mailek fogadásáról, ebben segítséget nyújt az e-mailjeink végén megtalálható részletes útmutatás.
Beleegyezés:
Azáltal, hogy használja az oldalunkat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink betartásához

Könyvek romantikától kezdve a thrillerig.