Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat

A Szív-titkok-könyv játékot hirdet a Szív-titkok-könyv Facebook oldalán az oldal felhasználói számára

A szerelmes gyilkos

nyomozós játék

címmel.

A  játék időtartama: 2018.01.27-2018.02.13

A játék menete:  

Egy történet részletét jelentetjük meg a Szív-titkok könyv kiadó facebook oldalán hetente 1-2 alkalommal, amelyben egy nyom van elrejtve. A játékosoknak a nyomot hozzászólásban kell megírni.

Az utolsó előtti történetnél a gyilkos(ok) személyét kell megtippelni.

A párban játszó játékosok dupla eséllyel indulnak a nyereményért,

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik csatlakoztak a Szív-titkok-könyv Facebook oldalhoz.

Nyeremények:A résztvevő Játékosok közül 2018. 02. 14-én sorsolás útján választunk ki a nyertest, aki Hallie Nadal: Több titoknyi távolság című nyomtatott könyvét, valamint Egri Zsanna: Megégett szív című nyomtatott könyvét kapja.

A nyertest e-mailben/Facebook privát üzenetben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a (szervező ) semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A játékban való részvételhez a felhasználó egyes Facebook-on megadott adataira van szükség, mely adatok az alkalmazás engedélyezésére való felszólítás előtt részletezve vannak a felhasználó előtt.

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szív-titkok-könyv a nyertes személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szív-titkok-könyv ezen információkat nem adja tovább. A Szív-titkok-könyv kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szív-titkok-könyv munkatársai.

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Szív-titkok-könyv fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

NAIH szám bekérése folyamatban.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

 

 

Megégett szív – részlet

A tűz

Apró finom durranások hasítottak az éjszaka csöndjébe, akár a pezsgősdugó pukkanása a szilveszteri vigasságban. Az alvó városrész nyugalmát egyre hangosabb csattanások törték meg. A városszéli házak ablakaiban sorra gyúltak fel a fények. Az emberek gyülekeztek a kis patak partján, izgatottan figyelték az eseményeket, mint egy izgalmas esti filmet.
Lángok bújtak ki a szétdurranó palák résein, a tűzcsóvák finoman pislogtak a csillagok felé, hogy a következő pillanatban a magasba törjenek.
Sámson felkapta a fejét, testén remegés futott végig. A hirtelen felriadt férfi gondolatai nem találták az utat az ébrenlét és az álom között. Görcsösen kapaszkodott a takarójába, mintha az megvédené a rá váró nehézségektől. Hiába tiltakozott teste a kényszerű ébredés ellen, az ablakon át bevilágító lángok mágnesként vonzották a tekintetét.
– Edina! – üvöltött fel, miközben teste megfeszült, és mint egy kemény rugó pattant ki az ágyból.
Sámsont nem érdekelte mit rángat magára, csak az, hogy másodperceken belül az utcán legyen. A fakapu hajszálhíján kiszakadt a keretéből, ahogy feltépte. A szíve iszonyatos tempójú ütemet vert a mellkasában.  Azt látta, ami még a rémálmaiban sem fordult elő. A patak túlpartján a jól ismert rozzant kis vályogház tetejét nyaldosták a lángok.
Sámson egész teste remegett, lelkében iszonyatos félelmet érzett, olyat, amelyet évekkel ezelőtt már átélt, és nem akarta, hogy megismétlődjön. Csak egyetlen mondat zakatolt benne legbelül.  – Nem, nem akarom még egyszer azt az elviselhetetlen veszteséget! 
Minden erejét összeszedve futott a kis híd felé. A lángok között ott van az a lány, akit mindennél jobban szeret. Az nem lehet, hogy ott vesszen el a szerelme! Ki kell hoznia abból a tűzkatlanból!
A túlparton bénultan állt meg az addigra már beomlott tetejű ház előtt. Mint egy film, úgy pergett le előtte minden pillanat, amit együtt töltöttek Edinával, a legelső pillanatoktól kezdve.
***
A fóliasátorban, a felemelt oldalfal ellenére is a pokoli hőség volt az úr.
Sámson karján megfeszült az izom, ahogy a súlyos talicskát megemelte. Egy szóval sem panaszkodna a teher miatt, különösen, amikor látja maga előtt a vékony alkatú lányt, aki keményen küzd a másik talicska trágyával, ami csak félig van, ám mégis óriási súly az alig tizenhat éves Edinának.
A lány zokszó nélkül tolta maga előtt a bűzölgő halmot. Hogy is merne szólni? A környéken semmi más meló nincs, örült, hogy dolgozhat. Ez a nyári munka hozta a legtöbbet, a suli mellett alig maradt ideje dolgozni.
Tántorgó léptei ellenére határozottan tartott a cél felé. Magas karcsú lány volt, igencsak mutatós testtel megáldva. Dús keblei, kerekded feneke vonzotta a tekinteteket. Bármelyik modell elégedett lehetett volna ilyen testtel.
A lány bőre, a napsütés ellenére sem volt túl barna, inkább tejeskávéra emlékeztette a háta mögött cammogó fiút. Edina derékig érő vastag szálú fekete haja szoros fonatban verdeste a hátát.  Meg sem kellett fordulnia, Sámson úgyis látta maga előtt a dacosan összeszorított bordó ajkat, a hatalmas fekete szemet, fölötte a szépen ívelt pihe-puha szemöldököt. Sámson csak arra tudott gondolni, hogy Edina szemöldöke pontosan olyan, amely arra készteti a férfiembert, hogy végighúzza a száját rajta, és onnan már csak egy lépés megtalálni a puha ajkakat. Ám ezt senki nem merte csak úgy megtenni, mert a halk szavú lány nem engedett senkit magához közel. Míg a vele egykorúak javában randiztak, ő távol tartotta magától a fiúkat. Egyedül Sámson volt az, aki mellette lehetett, hiszen jó három éve dolgoznak már Jóska gazdánál. Edina alig múlt tizenhárom éves, Sámson is csak éppen betöltötte a tizenötöt, amikor már naponta gyomlálták a gazda kertjét. Senki nem foglalkozott vele, hogy jóformán még gyerekek voltak.
Sámson a szemével követte a lány mozgását, szíve szerint odarohant volna, hogy segítsen, de a gazda nem nézte jó szemmel az ilyenfajta udvariasságot. Neki pedig sok szava nem igazán lehetett, hiszen ő sem volt sokkal idősebb Edinánál. Egy hét választotta el a nagykorúságtól.
Csak hallgatott, és nézte a lány meg-megbicsakló lépteit, ahogy odaért a peckesen ácsorgó gazda mellé. Edinának minden erejére szüksége volt, hogy ki tudja fordítani a nagy adag trágyát. Munkaadója nézte a teherrel kínlódó lányt, de esze ágában sem volt könnyíteni a munkáját, vagy esetleg némi segítséget nyújtani.
Jóska gazda a hatvanas éveinek az elején jár, bár meg kell adni, nem látszott rajta.  Mindig fegyelemmel irányította az embereit, nem kivételezett egyikkel sem, így most is karba font kézzel nézte a lány esetlen mozdulatait.  Azért végigmustrálta a lány formás testét, nyelt is egy nagyot.
Megnyalta a szája szélét, és hirtelen mozdulattal belemarkolt a lány hátsójába. Szája elégedett vigyorra húzódott a feszes fenék érintésétől.
– Eressze el! – ordított fel Sámson. A megrakott taliga a terhével együtt az oldalára dőlt. Csupán néhány lépés és az idősebb férfi arcába lihegett közvetlen közelről. A düh majd szétfeszítette a mellkasát. A sötétkék szempár rémisztő villámokat szórt Jóska gazda arcába, aki meglepetten lépett hátra egy lépéssel, majd rögtön vissza is pattant Sámson elé.
– Mit akarsz, kölyök?! – üvöltötte vérvörös arccal. – Nekem te ne mondd meg, hogy mit csináljak!
–Sámson, ne! – állt kettejük közzé a lány.
 –Takarodjatok innen, senkiháziak! – harsogta az öreg.
– Maga, maga… – húzta fel magát Sámson.
– Mi van? Mit akarsz – lökte el a vállánál fogva Jóska gazda.
– Sámson! – rángatta Edina a kezénél fogva a kijárat felé. A fiú érezte, hogy követnie kell. Pontosan tudta, hogy a gazda erősebb nála, és a józan esze is egyre jobban kezdett felülkerekedni. Fújt egyet, és elindult a lány után.
– A házam közelébe se merjetek jönni! Vagy a kuvaszokat engedem rátok – üvöltötte a háttérből a gazda, miközben dühödten felkapta a földön heverő vasvillát és a menekülő pár után hajította.
Sámson feljajdult az ütéstől, érezte, ahogy a villa hegye végighasítja vállát. Megtántorodott és térdre esett. Csupán néhány perc, és ismét talpon volt, csak a szeme villant a támadójára.
***
Összeszorított szájjal tűrte, hogy az apró kezek felitassák a vért a hátáról. Sámson megpróbált nem a fájdalomra figyelni. Becsukta a szemét, és mint mindig, amikor valami rossz érte, a múltat idézte fel. A gyermekkorát. Amikor még minden olyan szép volt. Tökéletes család volt az övé. A játékos esték, a vidám párnacsaták, a könnyed hétköznapok. Mégis mindez pillanatok alatt véget ért, és csak a fájdalmas űr maradt benne, amelyet az édesanya elvesztése okozott.
Tízéves agyába belevésődtek anyja szavai. Rosszabb napjain kifejezetten dühös volt a jósló szavak miatt. – „Kisfiam, te nagyon boldog és gazdag leszel. Olyan leszel, mint a bibliai Sámson, erős, büszke. Ha kell, küzdeni fogsz. Én majd ott fent, nagyon büszke leszek rád.” 
Ám sem a boldogság, sem a gazdagság nem akart rátalálni, csak túl hamar lett felnőtt.
Ott ült a kis erdőben egy kidőlt fa törzsén, a háta iszonyúan fájt, pedig az eléggé edzett volt. Rendszeresen kapott rá az ostorral. Nem volt rossz ember az ő apja, csak akkor dühöngött, ha részeg volt, ami egyre többször esett meg vele. Hiába könnyezett másnap a saját tette miatt, őt már nem tudta megengesztelni. Csak a harag gyűlt benne, amiért még mindig úgy bánik vele, mint valamiféle rabszolgával, vagy engedetlen gyermekkel. Hányszor elgondolta, hogy mit fog tenni, ha eléri a felnőtt kort. Erre már munkája sem volt, lehetősége sem. Tudta, hogy még rosszabb lesz a helyzete, az apja egy perc nyugtot sem hagy neki.
Felnézett a lányra, fura érzések keringtek benne.
Egészen kisgyerekkoruktól ismerték egymást, csupán a patak választotta el őket. A patak, amely kettéosztotta az utcát szegényekre és még szegényebbekre. A déli oldal omladozó házai, szemetes, gyomos udvarai, szöges ellentétben álltak a másik part rendezett, szegényes kis portáival. A város széle volt, mégis olyan akár egy falu, mindenki tudott mindent a másikról.
Edina a szegényebb oldalon élt. Családja a környéken elég nagy hírnevet szerzett, és nem mondhatni, hogy a leghízelgőbbet. A lány apja nem csinált belőle nagy ügyet, hogy a saját lányait futtatta.
 Azt is mindenki tudta, hogy Edinát rendszeresen megverte, amiért a lány nem volt hajlandó a nővérei példáját követni. Azért is kellett dolgoznia, hogy legyen mit elkölteni az apjának a kocsmában. Minden keresetét odaadta, és mégis csak ütlegelés volt a jutalma. Az apja így akarta rávenni, hogy a két idősebb lány nyomdokaiba lépjen, hiszen az sokkal jövedelmezőbb volt, mint a fóliás segédmunka. Edina apja úton útfélen hangoztatta, a lányait az isten is arra teremtette, hogy a férfiak vágyát elégítsék ki.
Ám Edina makacs lány volt. Nem adta meg magát olyan könnyedén.
Sámson dühös volt Edina apjára, de semmit nem tehetett.  A fiatal fiú úgy gondolta, a lánnyal egyszerre lettek felnőttek, és igaz barátok. Akkor kezdtek több időt együtt tölteni, amikor meghalt az anyja. Iskolába menet mindig megvárta Edinát a kis erdő szélén. Az sem érdekelte, hogy a többiek kigúnyolták érte. Kinevették, amiért egy cigánylány a barátja, de ez sosem zavarta. Néha odadobott egy-két öklöset, ha túl sokat romázták a lányt.  Ám, amikor lekurvázták, komolyabb ökölharcba is keveredett. Sokszor állt emiatt az igazgatói iroda előtt.
Amikor együtt jártak dolgozni, volt egy titkos helyük is. A tanyától hazafele találtak rá a kis esőbeállóra, amely a közeli kilátóhoz látogató turistáknak készült, de csak ritkán tévedt arra valaki. A mindennapi munka után egy rövid félórát tudtak lopni maguknak. Csak lógatták a lábukat a kopott padról, és hallgattak, vagy féktelenül nevettek valami butaságon.
Ám ez a barátság lassan egészen mássá alakult, Sámson már nem csak úgy tekintett rá, egyre inkább a nőt, a vonzó nőt látta benne. Ez az érzés már igencsak megerősödött benne, és ez okozta akkor a dühös kirohanását. Annyira féltette a lányt, hogy csak arra tudott gondolni, hogy mindenáron meg kell védenie a gazda mocskos kezétől.
***
Edina nézte a széles vállon végigfutó vörös csíkokat és a kezében tartott vérrel átitatott zsebkendőt. Legszívesebben lehajolt volna, hogy az épen maradt részeket végigcsókolja, azzal enyhítve Sámson fájdalmát. A képzelete szárnyra kelt. Bár még sosem volt férfival, de mindent pontosan el tudott képzelni. Nem egyszer halotta nővéreitől, mi hogyan történik. Sokszor gondolt undorral a szexre, de ha Sámson széles mellkasára, izmos karjára, és tűzben égő sötétkék szemére gondolt…
Megrázkódott. Erőt kellett venni magán! Meg kell állítania a vérzést! Eszébe jutott, hogy még átöltözni is alig volt idejük, csak futtában cserélték át a munkásruhát. A blúzát is csak felkapta a topjára.
Egy pillanatig elgondolkodott, majd lekapta válláról a fehér vászonblúzt, pedig tudta, hogy otthon rendesen fog kapni érte. Tétova mozdulattal helyezte a fiú vállára, a textil pontosan betakarta a vérző sebet.
Sámson egy mélyet sóhajtott, mintha nehéz súly lenne a vállán a könnyű kis blúz.
– Jaj, nagyon megnyomtam a sebed? – hajolt előre a fiúhoz.
Sámson szeme elkerekedett az elébe táruló látványtól. Edina topja minden részletét kiadta a lány mellének. A fiú nagyot nyelt.
– Á, dehogy! Már sokkal jobb – fordult el zavartan, mielőtt Edinának feltűnne, hogy képtelen levenni a szemét a formás melleiről.
– Akkor jó – lépett Edina a fatörzsön ücsörgő fiú elé, hogy megrója –, de tudod, nem kellett volna nekimenned a gazdának!
– A szemét! – hördült fel a fiú, de hamar lecsillapodott, amikor a lány keze az arcához ért.
– Meg tudom magam védeni – súgta magabiztosan Edina, miközben közelhajolt a fiú arcához.
– Biztos? –Sámson becsukta a szemét, ahogy Edina szája megtalálta az övét.
Egyre szorosabban ölelte magához, nem törődve a fájó sebével. Keze végigsiklott a lány hátán, érezte a finom bőr bársonyos tapintását. Mint a selyem – gondolta. Egyre lejjebb és lejjebb tévedt a keze, a csók végére már a bejárta a gömbölyű feneket. Tenyere végigsimította a feszes combokat, majd lassan becsúszott közéjük. Közvetlen közelről érezte a lány egyre erősödő szívverését. Úgy verdesett, mintha át akarna repülni az ő szívéhez, hogy együtt doboghassanak. Érezte, ahogy a lányt is egyre jobban fűti a vágy. Pillantásuk egybeforrt hosszú másodpercekig, testüket forróság járta át, mindketten erősen ziháltak.
– Akarod? – szólalt meg, végigsimítva a lány peckesen álló mellbimbóját. Csak egy fejbólintás volt a válasz, ám az elég volt arra, hogy Sámson a lágy avarszőnyegre fektesse.
Nem először volt nővel, bár szörnyen szégyellte az első alkalmat.
Az anyja halálát követően először ment nyaralni, a közeli Kaposházára a nagynénjéhez. Mária néni akkor még dolgozott, és valami buta elgondolásból rábízta a szomszédasszonyra. Hiába mondta ő, hogy elég nagy már az egyedülléthez, nem kell neki dada! De a néni hajthatatlan volt. Jobbnak látta, ha Erzsi ránéz, hogy minden rendben legyen a porta körül, és ő is el legyen látva rendesen.
Erzsi, fiatalos, babaarcú asszony volt, széles csípővel, dús keblekkel. Jó kedve, életvidámsága mindig felpezsdítette a szomszéd ház monoton nyugalmát. Sámson örült, amikor megjelent az egyhangú nyaralása alatt. Nem találkozott még olyan asszonnyal, aki, bár kétszer olyan idős volt, mint ő, mégis mindig jókedvre tudta deríteni.
 Erzsi a három gyermek mellett otthon töltötte minden idejét, és miután a kicsik iskolában, óvodában voltak, a férje is távol dolgozott, igencsak unta a hétköznapjait. Pont kapóra jött Sámson, így igen sűrűn ránézett. Még az ágyban volt, amikor már Erzsi átsietett egy tányérral a kezében.
–Sámsonka! Kérsz enni? Csináltam finom túrós palacsintát.
Később egy adag málnaszörppel sietett át. 
Sámson érezte, hogy fura íze van a szörpnek, de nem sejtette, hogy egy adag rummal van ízesítve. Egy idő után kezdte magát egészen jól érezni, már az sem zavarta, hogy az asszony mellé telepedett, és haját, vállát simogatta. Még vagy két szörpöt belediktált az asszony, amikor a combját kezdte simogatni, majd beljebb csúszott a keze. Sámson egyre mélyebben vette a levegőt, hiszen látott már egy pár pornófilmet, tudta mi fog történni. Már tizenévesen megtanulta, hogyan kell magát kényeztetni, így Erzsi keze nyomán hamar dudorodni kezdett a nadrágja. Szinte fel sem fogta mi történik vele.  Elragadta a hév, és az alkoholtól felbátorodva vadul nekiesett az asszonynak.
–Lassabban, Sámsonka! – tartotta vissza Erzsi, majd megfogta a kezét, úgy irányította, miközben a fülébe duruzsolt. Elkerekedett szemmel pislogott az asszonyra, aki az ujjai érintésétől nagyokat sóhajtott, míg végül kéjesen felnyögött. Borzalmasan tetszett neki, hogy ilyen érzelmeket váltott ki egy majdnem ismeretlen nőből. Ám, Erzsi nem volt hálátlan asszony, ő maga is mindent megtett, hogy kényeztesse. Sámson álmodozó típus volt, csak arra várt, hogy az első szex a fellegekbe vigye azzal a lánnyal, akit szeret. A fellegek megvoltak, csak a lány nem stimmelt. Persze később nem tiltakozott a nő közeledése ellen, az esze és a teste azt súgta, hogy olyan tapasztalatokat szerezhet, amelyet csak nála idősebb nő adhat. Hamar megtanulta, hogyan kell a másiknak örömet szerezni, amiért utólag nagyon hálás volt Erzsinek. Most minden rezdülésére figyelt Edinának. Ahogy az életben, a szexben is felelősnek érezte magát.  A lány ösztönösen engedte át magát, szenvedélyesen simulva a fiúhoz, már – már vadul húzva magára. Sámson megijedt, átfutott az agyán, hogy mivel foglalkoznak Edina testvérei. Dermedten meredt a lány átszellemült arcára, amikor eszébe jutott, hogy védekezni kellene.
–Nem tehetem, baj lehet belőle – nyögte ki.
– Nem lesz semmi baj ­– nyúlt Edina a táskája felé, pironkodva vette elő az óvszert. Bár igencsak bosszús volt, amikor Magdi, a nővére a táskájába tette, de abban a pillanatban igen jól jött. Sámson arca egy pillanatra elkomorult, de a lány fekete szemében égő tűz újra lángra lobbantotta.
A vékonyka top könnyedén csúszott le a lány válláról, feltárva a lélegzetelállító melleit. Edina szemérmesen lecsukta a szemét, ahogy Sámson szája bejárta a domborulatot, és lassan elindult lefele. Ujjai becsusszantak a fakó farmer cipzárja alá, végigsimítva a szeméremdombot. A lány ujjai izgatottan túrtak bele Sámson hajába. Akarta a fiút, de mégis félt az elkövetkező pillanattól. Sámson egyetlen mozdulattal lehúzta róla a farmert és a fehér pamut bugyit. Edina teste megremegett, keze akaratlanul is a fehérneműje felé nyúlt, de Sámson átfogta a csuklóját, és az ajkaiba súgta:
–Ne félj! Nagyon vigyázok rád.
A lehető legfinomabban harapdálta a lány puha ajkait, majd apró csókokkal becézte. Edina feszültsége lassan lecsillapodott, és egy újabb szenvedélyes csók ismét felkorbácsolta az érzékeit. Sámson ujjai megtalálták az utat, amitől Edina halkan felnyögött. Amennyire erős volt Sámson, annyira gyöngéden bánt a testével. Edina teste önálló mozgásba kezdett, a sóhajai egyre erősebbé váltak. Be akarta fogadni testébe azt, akit mindennél jobban szeretett. Sámson finoman, de mégis lendületesen hatolt belé, és néhány erőteljes lökéssel elérte a célját. Edina nagyot sikoltott, és szinte azonnal eleredtek a könnyei. Sámson ijedten húzódott ki belőle, amiért fájdalmat okozott, majd észbe kapott és újabb csókrohammal megvigasztalta szerelmét.
Összebújva feküdtek egymás mellett, csupán Sámson kockás, véres ingje terült el rajtuk. Nem nézték az órájukat, nem volt hova sietniük, a jótékony álom elringatta őket.
–Edina! – babusgatta ujjaival az álmában mosolygó lányt. – Lassan haza kellene mennünk.
–Még ne! Állítsuk meg az időt! Nem akarok hazamenni, veled akarok lenni! – tekerte a lábát Sámson derekára, és szorosan átölelte karjával. Sámson felszisszent a fájdalomtól, de a pillanatnyi kínszenvedés azonnal véget ért, ahogy a lány szája a mellkasához ért. Az érzéki csókok elkábították, Sámson nem törődött a fájdalommal, hanyatt feküdt, és magára húzta a lányt. Edina, mint egy tapasztalt nő, fölé emelkedett, térdeivel megtámaszkodott a száraz avarban. Szája végigfutott a fiú testén. Sámson úgy érezte, hogy az összes vér egyetlen helyre áramlott, amelyet a lány finom ujjai tovább fokoztak. Biztos volt benne, hogy a mennyországba érkezett, amikor ismét becsusszant Edina testébe, akinek a csípője olyan érzéki mozgásba kezdett, amitől istentelenül hamar elrepült. Dühös volt magára, de mindenáron kárpótolni akarta Edinát. Újra meg újra bizonyítani vágyta a szerelmét, egészen addig, míg fel nem hangzott egy traktor pöfögő hangja. Riadtan kapkodták magukra a ruháikat, és az erdő fái között szaladtak a külváros szélső házaihoz. Egy szélesebb fa nyújtott védelmet egy utolsó csókhoz, ahonnan egyenesen a pokolba vezetett az útjuk.
***
Jóska gazda hátat fordított, úgy vonult el, amikor a két fiatalt megjelent a sátor ajtajában.
Szeme sarkából mogorva pillantásokat vetett feléjük, ám igyekezett a találkozást elkerülni. Még mindig ingerült az asszony replikálása miatt – Az orvos feljelenti őket! Miféle világ ez, ahol még egy szemtelen kölyök is felébe kerekedhet?! 
Nem volt mit tennie, vissza kellett venni őket. Persze azt is tudta, hogy nem sok ilyen munkást lehet találni, akik a belüket kidolgozzák azért a kis pénzért. Mégsem akart igazat adni az asszonynak. Azt sem mondhatta el, hogy szívesen meghúzná a kiscsajt, de az csak bosszantja őt, azzal, hogy nem hagyja magát. Még, hogy nem akarja a nővéreit követni? Hiába mondja, úgyis az lesz belőle! Kurva.
Sámson kihúzta magát, érezte az erőt önmagában, akár az, akiről elnevezték. Nem szerette a biblia nevet, amelyet születésekor kapott. Sokszor viccelődtek vele, így még akkor sem hordott hosszú hajat, amikor a suliban nagy divat lett. Fura volt, hogy őt alig becézték, nem úgy, mint a többieket. Körbe vették Pistikék, Robikák, Petikék. De őt, ezzel a névvel… Nem is nagyon lehetett becézni. Mégis amikor Edina a fülébe súgta az első szeretkezésük után, ott az avarban, hogy: Sámson, kedvesem, szeretlek, annál szebb, kedvesebb szavakat el sem tudott képzelni. Azt akarta, hogy minden így maradjon, örökre!
Annak a csodás délutánnak az emlékét még az sem tudta csorbítani, hogy a sérülésének egyáltalán nem tett jót a hancúrozás. Valami kosz került a sebbe, és néhány nap múlva elgennyesedett, így kénytelen volt orvoshoz menni. A doktornő teljesen kikelt magából, amikor meglátta a szúrt sebeket. Nem sok időbe tellett, hogy kitalálja, mitől is van. Pedig ő semmiképpen nem akarta elmondani. A vasvilla ágai négy felszínes sebet vágtak a hátán, amit a lecsúszó hegyes acél még hosszában végig is szántott.
Jóska gazda felesége sokáig könyörgött a doktornőnek, hogy ne jelentse fel a férjét. Az asszony mindent megígért, még azt is, hogy visszaveszik a fiatalokat, jóváteszik a nagy hibát. Mert, hát az ura igencsak heves vérmérsékletű, de igazán nem árt az a légynek sem. A doktornő csak rázta a fejét, de mivel Sámson sem tett panaszt, letett a feljelentésről.
Ennek köszönhetően újra dolgozhattak.
Különleges volt az a nap, hiszen csak ketten voltak a sátorban.
Edina kacéran ringatta a csípőjét Sámson előtt. A lánynak minden mozdulatából érzékiség áradt, a fiú pedig alig bírt magával. Fogalma sem volt arról, hogy honnan tudott a lány annyi erotikus mozdulatot. Az, akinek néhány napja maga vette el a szüzességét. Sötéten futott át a gondolat az agyán, hogy Edina vérében ott van a bujaság, ahogy az apja mondja: az isten is arra teremtette, hogy férfiak vágyait elégítse ki.
A sátorajtó takarásában a vérmes gazda is erősen meregette a szemét a csábosan vonagló lányra. Edina annyira elfoglalta magát az ifjú szerelme kecsegtetésével, hogy elkerülte figyelmét a kéjsóvár tekintet. Annál inkább feltűnt a párjának.
Sámson egyre mérgesebben vágta bele a vasvillát a melegtől összeszáradt trágyába, fintorogva forgatta meg a szerszámot a halomban, mintha maga a gazda lett volna az. Ám, az öreg leselkedésének hatására, a gyanú is egyre erősebben fészkelődött be a gondolataiba. Mi van, ha Edina mégsem olyan ártatlan, mint amilyennek mondja magát? Ahogy ott riszálja magát… 
***
A tűz egyre magasabbra és magasabbra csapott. A lángok bevilágították a szájtátó tömeget, akik tehetetlenül nézték a pusztítást.
Sámson, mint egy tébolyodott rohant a tűz felé, ám a perzselő lángok őt is megállították. Rémültem pásztázta végig a környéket, amikor a kerítésen lógó vödröket meglátta. Lekapta a két kopott csebret, és loholt egyenesen a patak vizéhez. A szájtátók közül morgolódás hallatszott, majd egy öblös férfihang utána szólt.
– Hagyd a fenébe, öcsi! Nem kár értük.
Egy pillanatra megtorpant, szemével keresve a lelketlen alakot.
– Leég a többi ház is! ­– üvöltötte kétségbeesetten a tömeg felé, mire néhányan megmozdultak, és lassan megindultak a vízzel teli vödrök. A háttérben felhangzott a tűzoltó és mentő hangja.
***
A tűz lassan megadta magát. Maró füstfelhő telepedett a környékre. A tűzoltók lassan csévélték a csöveket, csupán egyikőjük áztatta a maradványokat, nehogy a tűz újra éledjen. Egyszer csak morajlás futott át a bámészkodó tömegen, ahogy a füstölgő ház mögül előbotorkált a házaspár. Sámson erősen szuggerálta a pár mögött feltűnő alakokat, remélve hogy köztük lesz Edina is. Ám csak a hátsó szomszédok követték a lány szüleit. Nem volt nehéz kitalálni, hogy Sztojkáék a házuktól távolabb borozgattak valamelyik hasonszőrű alkoholista barátjuknál.
Sámson idegesen pislogott körbe. Talán a bámészkodok közzé keveredett? Nem akarta elhinni, hogy a házban égett a kedvese. Mégis belülről biztosan érezte, elveszítette a szerelmét.
– Sámson – hallotta az apja hangját a háta mögül. Mintha egy másik világból szólna hozzá
Összetörten fordult meg. Úgy érezte, nem lenne képes több apai verést elviselni. Ám az apja komoly arca elárulta, nem az alkohol gőze hozta utána.
– Gyere! – Keze megpihent a fia izmos vállon. Sámson rápillantott az apja kezére, amely a kormos, kiégett pulóverjén pihent, és csak egyre tudott gondolni. –Miért kell neki mindig hulla részegre innia magát? 
Mennyivel könnyebb lett volna az élete egy józan apával. Elkeseredett és reménytelen volt. A tűzoltás egy rövid időre kikapcsolta a gondolatait, de most annál erősebben tört fel az érzés.
– Nem, nem mehetek! Meg kell tudnom mi történt Edinával!
– Edina nincs itt, gyere haza – fordított hátat az idősebb férfi.
– Nincs itt?! – Sámson elkapta az apja vállát, és egyetlen lendülettel maga felé fordította. Az apa lábai meginogtak az erős fiúi kéztől. Sámson sosem próbálta az erejét az apja ellen.
– Nincs, még tegnap este elment a nővéreivel, és nem is kerül elő reggelig – húzta el a száját gunyorosan. Látszott, egyáltalán nem volt ínyére, hogy a fia a Sztojka lánnyal tekereg. – Mindenki tudja, hogy beadta a derekát, és most avatják be a „szakmába” a nővérei.
– Nem, az nem lehet! – üvöltött fel Sámson keservesen. Még a távolban állók is felkapták a fejüket.
Nem akarta elhinni, hogy Edina arra az útra lépett, amely ellen annyira tiltakozott. – Miért tette ezt velem? Tegnap még szerelmes szavakat suttogott a fülembe, ma meg elmegy más férfiakkal henteregni? 
Bénultan állt, képtelen volt egyetlen lépést is tenni.
Az apja megfogta a vállát és a házuk felé irányította. Sámson hagyta, hogy az apja vezesse, de még a kapuból visszafordult a füstölgő romok felé, és egészen halkan csak ennyit suttogott:
–Miért?
Senki nem válaszolt, csak a feléledő szél rázta meg a remegő fák ágait, amelyek, mint egy óriás karjai, sötéten tornyosultak fölé. Az égen egy fekete felhő úszott be a fénylő hold elé, baljós jeleket sugározva magából.
***
Sámson fázósan húzta össze magán a vékony dzsekit, amelyet sietve kapott fel, amikor eszébe jutott, mit kell tennie. Jól tudta, hogy a Sztojka lányok mindig az első busszal érkeznek vissza munkájukból. Érezte, hogy Edina is velük lesz. A keserves gondolatok, a kínzó előérzete méregként hatolt a véráramába, megölve a lelkét.
 A sötéten hömpölygő patak már majdnem elérte a híd alját. Esős volt a nyár, ilyen sok víz régen volt a mederben. Mindez nem foglalkoztatta Sámsont, meredten bámult lefele a saját zűrzavaros arcképére, melyet egészen torzzá változtatott a fodrozódó víz.
A hajnali busz hangjára felemelte a fejét, és összehúzott szemmel bámult a távoli járműre. A kihalt utcán csak a szél söpört végig néhány kóbor papírdarabot. A busz motorja felmordult és egyetlen lendülettel kifordult a megállóból, magára hagyva a három lányt, akik a kora reggeli órák ellenére vidám hangulatban baktattak a városszéli patak irányába.
Sámson szeme sötéten villant. Lehet, most valóra váltak a félelmei?
Egyetlen lépést sem tett a lányok felé, csak várt. A lányok vidámsága akkor sem csökkent, amikor felfedezték a híd karfáján gubbasztó fiút, sőt… Sámson számára úgy tűnt, még erősebben kacagnak. Mintha rajta mulatnának. Egyedül Edina arca komorodott el, de mielőtt bármit is mondhatott volna, a nővére közelebb lépett Sámsonhoz.
– Nocsak! Mire vársz Sámsonka? Gyönge pipi húsra? – szólt mókázva a középső lány, Magdi. – Semmi nincs már ingyen. Igaz?  – ölelte át a húga vállát. Ám Edina arca mozdulatlan maradt, ingerülten bújt ki az öleléséből. Haragudott Magdi viselkedése miatt, bár szerette, ahogy csak testvért lehet, ellentétben a szüleivel. Velük szemben már semmit nem érzett, csak ürességet. Nem szólt a nővérére, csak halkan kérte őket.
–Hazamennétek nélkülem?
–Oké! Maradj egy kicsit, de utána gyere pihenni, hosszú volt az éjszaka – vigyorgott az idősebb nővér, miközben belekarolt Magdiba. 
Edina szó nélkül állt meg közvetlenül Sámsonnal szemben. A fiú a távolodó testvérek után fordult.
– Leégett a házatok – közölte nemes egyszerűséggel, cseppet sem cifrázva a dolgot.
– Tudjuk – húzta fel a vállát Magdi. – Már feltalálták a mobiltelefont.
Sámson egy pillanatra megdermedt, amiért ennyire egykedvűen fogadták a hírt. Pedig benne ördögi gonoszság bujkált, amellyel bántani akarta őket. Az ébren töltött éjszaka, a ránehezedő súly, az egyre erősödő gyanú, megkeserítette. Azt akarta, hogy Edina és testvérei is érezzék át azt a végtelen aggodalmat, és félelmet, amiért elveszítettek valamit. Ő, akkor ott a tűzzel szembenézve csak Edinát akarta visszakapni, érte harcolt. Szavakba nem tudná foglalni, mit érzett, amikor megtudta, hogy egészen más útra lépett a szerelme.
Nem gondolkodott tovább, ki kellett mondania! Végignézett a lányon. Edina dús fekete haja fényesen csillogott a hajnali fényben. A megszokottól eltérően, a haja kibontva borult a vállára, onnan lágyan omlott a csípőjére. A hófehér csipkés blúza kiemelte karamell színű bőrét, és vérvörösre rúzsozott száját. Sámson szava egy pillanatra elakadt, még nem látta Edinát kifestve, a lány sosem használt sminket.
Keserűen szakadt ki belőle a szó.
– Szóval igaz?
­– Mi igaz? – nézett vissza Edina csodálkozó szemekkel.
– Az, hogy… – nem akarta kimondani a szót, inkább csak egy nagyot nyelt.
– Micsoda? – sürgette a választ a lány.
Sámson zavartan pislogott körbe, nem mert a lány szemébe nézni. Mégiscsak meg kellene mondania neki. Végül nyelt egy nagyot és lassan kiejtette a szavakat.
– Kurva vagy! Mégiscsak elmentél a nővéreiddel.
– Szerinted az vagyok? Ezt gondolod rólam? – vált jéghideggé Edina tekintette. Arcán mérhetetlen fájdalom futott át, de ezt Sámson nem láthatta, mert inkább a patak vizét bámulta. Képtelen volt megbocsájtani annak a lánynak, aki az elmúlt éjszakáig a teljes helyet elfoglalta a szívében.
– Igen az! – állt fel Sámson a korlátról. Megfordult, egy pillantást sem vetett Edinára, csak nehéz léptekkel elindult haza. Akkor ott megérezte, a tűzben nemcsak a ház enyészett el, hanem az ő szíve is megégett.
–Sámson, én nem lettem az – nyújtotta a kezét a fiú után, aki csak egyetlen mérges pillantást vetett rá.
–Nem, én már nem hiszek neked. Ne is próbáld nekem megmagyarázni, hogy másért mentél! Mindenki tudja, hova járnak a testvéreid ilyenkor.
–Én.. – suttogta halkan a lány, de Sámson dühösen csapott a levegőbe, csalódott, elkeseredett volt. Látni sem akarta többet, azt, aki így átverte, megcsalta.
A fekete hajú lány szemével követte a férfit, aki mindennél többet jelentett neki. Azt, aki belegázolt a lelkébe, darabokra törte az életét, és beledobta a patak zavaros vízébe.
***
Sámson nem akart többé Edinával találkozni, ahogy a lány sem vele.
Edina a tűz után két nappal, egy táskával a kezében elhagyta a várost. Nem hagyott maga után semmit, még egy búcsúszót sem. Sámson ekkor már tudta, hogy végleg megfagyott a szíve, soha senkit nem fog szeretni. Legfeljebb úgy tesz, mint Edina. Kihasználja az embereket, és ha kell, hazudni fog mindenkinek.
Az évek hidegen, érzéketlenül múltak el Sámson életében. Nem érdekelte senki, magányra ítélte magát. Nem voltak barátai, nem szívesen járt társaságba. Azt gondolta, talán soha nem lesz olyan nő, akit a szívébe fogadhatna.
Csak az váltott ki belőle boldogságot, ha a kertészetben dogozhatott. A virágok, növények mindig elterelték a figyelmét. Rájuk számíthatott, soha nem bántották meg, viszont mindig meglepték színes virágaikkal, kendőzetlen tiszta szépségükkel. Talán csak a fehér rózsától szorult el mindig a szíve. Újra előtte volt a kép, amikor egyszer Edina fekete hajába tűzte azt a hófehér rózsát, ami neki akkor még a tisztaságot, ártatlanságot jelképezte.
A rózsa mára csak az árulást szimbolizálja. Orrában érezte az illatát, amely édesen keveredett a lányból áradó narancsos aromával. A lány nővérei mindig ezzel a parfümmel lepték meg Edinát, és el is várták, hogy rendszeresen használja.
–Gyönyörű vagy! – súgta a fülébe a tanya egyik eldugott zugában. Azzal sem törődött, hogy a virág a gazdaaszony kertjéből származott. Bár a Juli néni a vasvillás eset után igencsak elnéző volt velük szemben, nehogy mégis feljelentsék az urát.
–Jaj, Sámson, miért szedted le? Így olyan hamar elszárad. – Edina finoman végigsimította az arcát. A becéző ujjak mindig megszédítették. A lány annyira tudta, hogyan csábítsa el újra és újra. Már akkor gyűlt benne a féltékenység, amikor arra gondolt, hogy azt a gyönyörű testet bárki más is megérintheti rajta kívül. Ezt az érzést csak fokozta, amikor a gazdaságban a többi férfi is kerülgetni kezdte Edinát.
–Miattad az egész virágos kertet leszedném!
–Ugyan már! Hagyd, hogy más is megszagolja – nevetett fel a lány és elszaladt, egyenesen az egyik munkás karjaiba, aki azonnal elkapta a derekát. Sámsonnak egy pillanat alatt elborult az agya, de akkorra már Edina kitépte magát, és kacagva tovább szaladt. A férfi vigyorogva széttárta a karját Sámson felé, és elsietett a lány után. Addigra a gazda is odaért a többiekkel, és azonnal munkára ösztökélte a dolgozóit.
Sámson mérges volt magára, amiért nem vette észre a jeleket, az árulás jeleit.
Dühösen rázta meg a fejét. Élnie kellett az életét, egy alkoholista apa mellett, barátok, rokonok nélkül. Míg az iskoláit végezte akkor sem szorult szülői támogatásra, mindig tudott dolgozni. A környéken jól ismerték szorgalmát, majd később a szakértelmét is. Amit csak lehetett, mindent megtanult a kertészetről és a virágokról. Ez töltötte ki minden idejét.
Az érettségi után keményen tanult, kertész akart lenni. Könnyedén vette az akadályokat, hiszen nemcsak jó feje volt, hanem gyakorlati tapasztalata is. A suliból mindig őt küldték a versenyekre, több díjat is elhozott. Így alig kapta kézbe a bizonyítványát, azonnal felvették a közeli kertészetbe, ahol egzotikus virágokat is termesztettek, és neki ez volt a vágya, virágok között élni. Végre nem csak a trágyát hordta, vagy a kapa nyelét szorongatta egész nap. Úrnak érezte magát, ráadásul nagyon rövid idő alatt csoportvezetőnek is kinevezték, ami azért nagy szó volt, hiszen igen fiatal volt még.
Ott a kertészetben körbezsongták a lányok, de az ő szíve csak egy füstös roncs volt, amelyből már nem pattanhatott ki egyetlen szikra sem. Néha megesett, hogy egy-egy szemrevaló lányt megdöntött az üresen álló öreg szerszámosban, de pusztán csak a szexuális vágyainak kielégítésére. Semmilyen érzelem nem tört fel belőle, bármilyen szépek, kedvesek voltak a munkatársai. Egyszerűen üresnek érezte magát.  A lányok többsége magától is rájött, hogy csak alkalmi szexre kellettek, de így is volt, aki reménykedett.
Sámson sosem akarta őket megbántani, ezért külön technikát dolgozott ki a szakításra. Mindig a virágok segítettek, elég volt egy szép csokor, és némi magyarázkodás. A lányok könnyei legfeljebb szánalmat váltottak ki belőle, sosem volt lelkiismeret-furdalása. Úgy gondolta nem lehet nagyobb a fájdalom, amit ő okozott a lányoknak, annál, amit Edina tett vele. Még az is jobban esett neki, ha hozzávágták a csokrot, vagy lehordták mindenféle szemét alaknak, pedig ő sosem ígért semmit.
Elégedett lehetett volna az életével, munkájával, de ő mégis többre vágyott: kertészmérnök akart lenni. Egy másik városban adta be az egyetemi felvételijét, és mivel már nem volt maradása, még a nyár végét sem várta meg. Lelkét szorongatta a múlt, túl akart lépni a rajta, ahogy az átélt megpróbáltatásokon is. El kellett hagynia a szülővárosát. A tavaszi szellő hívogatta az új élet felé.
Vállára dobta a tömött sporttáskát. Némán nyújtott kezét az apjának. Még mindig nem tudta megbocsájtani neki a keserves éveket. Apja kései bűnbánata csupán arra volt elég, hogy maga mellett tarthatta néhány évig. Az örege hiába járta meg az alkoholelvonót, a kapcsolatukat már nem tudta rendbe hozni. Eljött az ideje, hogy végleg szakítson a múlttal.
Nem kellettek szavak, a kézszorításból is érezte, az apja nem szívesen engedi el. Nem érdekelte, szabadulni akart a szomorú évektől, újra akart mindent kezdeni. Nem nézett sem az apjára, sem a patak túloldalára. Ott már csupán a megégett lelkének hamvai maradtak. Belül a szíve helyére egy jéghideg márványdarab költözött, amelynek sima felületéről minden érzelem lepattant.
Gondolataiban mégis kétségek kavarogtak. Mi vár rá a másik városban? Mi lesz, ha az apjának lesz igaza, és nem veszik fel az egyetemre?
Konokul felemelte a fejét, tudta, hogy meg fog állni a lábán. Nem fél a munkától, százszor bizonyította már Jóska gazda tanyáján és a kertészetben is. Sőt máshol is ugyanolyan keményen dolgozott, sokfajta munkát elvállalt, hiszen a tűz után semmi kedve nem volt visszamenni az öreg Jóska tanyájába.
El kellett hagynia a múltját, elindulni egy új élet felé.
                    Gabi

A fehér Jaguár oldalán táncot járt a napfény, vezetőjének világosszőke haját aranyfénybe vonta. A nő nyugodt arccal ült a kormány mögött, de bensőjében nyugtalanság uralkodott. Krabiszky Gabriella távirányítójával kovácsoltvas kapu felé bökött. Míg a kapu lassan kitárult előtte, végignézett az elébe táruló látványon. Igazából sosem tudta megunni.
A hosszú bejárót szabályos téglatestenként fogták közre a méregzöld sövények, az út végén álló kastélyra irányították a tekintetett. Krabiszky kastély, így hívták. Bár csak jóindulattal lehet kastélynak hívni a kúriát.
Az épület barokk stílusával igazán impozáns látvány volt. Cirádás falai, apró szobrai túl soknak tűntek az egyszerű kifinomult stílushoz szokott lány számára. Gabi mégis erősen kötődött a jelenlegi otthonához, ami sok-sok nyarat idézett fel benne. A háború után államosították a kastélyt, a nagyszüleinek csupán a cselédház jutott. A nemesi Krabiszkyk elfoglalhatták az egykori szolgáik otthonát. A két öreg már nem érte meg azt, amikor a nemesi kúria ismét a család tulajdonába került. Gabi kislányként Ausztriában élt, de minden adandó alkalommal hazatérhetett a nagyszüleihez. Most is a legkedvesebb számára az öreg cselédlak, amely ma már vendégházként szolgál.
Lassan araszolt a fehér cabrio az épület felé. A két oldalt elterülő zöldellő park az éppen nyíló virágözönnel nyugalmat, békét sugárzott. A kert tökéletes pompája szakértő kezekre utalt, annak ellenére, hogy egy hónappal azelőtt a gaz kezdte átvenni az uralmat. Bandi bácsi, az öreg gondnok nem bírta már erővel, és hát adjuk meg, szakértelemnek is híján volt. Most örül, hogy hallgatott az öregre, és rábízta az új kertész felvételét, amíg ő távol volt. Elégedett az eredménnyel, úgy látszik jól választott az öreg Bandi.
Itt vásárolható meg e-könyvben és itt rendelhető nyomtatott könyvben


 

Hallie Nadal: Több titoknyi távolság

I.

A fiút Seamusnek hívták. Az iskola jó előre figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk vele, de Steve Archiro, a kutatóintézet lingvisztikusa, éppen őt hívta fel a pódiumra a foglalkozás elején, majd bevezettette Jimmyt. A gyerekek ujjongtak, ahogy meglátták a csimpánzt, aki csücsöri ajakkal puszit dobott feléjük, aztán fogait csattogtatva bólogatott. Mindannyian élvezték a műsort, egyedül Seamus őrizte meg lezser érdektelenségét.
‒ Szia, szia! ‒ jelelt mindenfelé Jimmy. ‒ Szia, hosszúhaj lány! ‒ köszönt nekem is, bár a magam harminckét évével rég túl voltam már a lánykoromon.
Egész közel engedtem Jimmyt a néma fiúhoz, amíg az egy lépést nem tett hátrafelé. Seamus arcizmai egy pillanatra megkeményedtek, de azonnal visszanyerte semmitmondó tekintetét.
‒ Ad alma ‒ jelelte neki Jimmy.
‒ Előbb a munka, alma csak azután ‒ mondtam a csimpánzkölyöknek szavakkal és az ujjaimmal.
‒ Jimmy jó ‒ biztosított a majom.
‒ J-nek hívják? ‒ kérdezte egy copfos lány, aki az első sorból figyelte a jelenetet.
‒ Az ő neve Jimmy ‒ betűztem a szót. ‒ Mindenkit a neve kezdőbetűjével jelölünk.
‒ Így válik eggyé Seamus és Susan ‒ mondta a süketekre oly jellemző fejhangon a lány mellett ülő barátnője.
Seamus, meghallva ezt, elvörösödött arccal lépett a gúnyolódó felé. Keze a pillanat töredéke alatt szorult ökölbe, és lendült a magasba. Steve a fiú vállára tette széles markát.
‒ Mondja meg nekik, hogy a következő csúfolódót kizavarom! ‒ szólt át nekem a srác feje felett.
Azok, akik hallották a lány rosszindulatú megjegyzését, és felnevetve sebesen tolmácsoltak süket társaiknak, most megszeppenve ültek vissza a székükre. A terem elcsendesedett. Seamus magára húzta eredeti nemtörődömségét, amit arrogáns lenézéssel árnyalt. Kezdett szórakoztatni a kölyök.
Jobban tettem volna, ha komolyan veszem a jelzéseit.
‒ Akarsz beszélgetni Jimmyvel? ‒ kérdeztem Seamust, ő bólintott.
‒ Kérdezd meg tőle, hogy…
‒ Kérdezd meg magad! ‒ szakítottam félbe, mire összehúzott szemmel méregetett, aztán keresztülnézett rajtam.
‒ Szoktál álmodni? ‒ fordult a majom felé.
Steve-vel összenéztünk, mert szokatlan volt az ilyen kérdés. A gyerekek olyasmikre kíváncsiak, hogy mi a csimpánzok kedvenc étele, szeretnek-e rajzolni, csupa olyan dologra, ami számukra is fontos. Vajon miről álmodozhat ez a fiú?
Jimmy izgatott hu-hu hangot hallatott, mancsa sebes táncba kezdett. Seamus próbálta követni, de arca egyre tanácstalanabbá vált.
‒ Ez nekem túl gyors ‒ mutatta.
‒ Beszéld meg Jimmyvel! ‒ válaszoltam.
Fújt egyet mérgében, ajkát is felhúzta fenyegetően. Na, pont egy tizenhat éves suhanc fog rám ijeszteni!
A csimpánz felé böktem a fejemmel, mire Seamus kimérten arra fordult.
‒ Lassan! ‒ jelelte neki.
Jimmy megismételte az előző mozdulatsort, ezúttal ráérősen, és mintha kicsit csipkelődött is volna, de mivel a gyerekek nem ismerték őt, észre sem vehették ezt.
‒ Én is szoktam menekülni álmomban ‒ mesélték a srác kezei. Úgy tűnt, az igyekezet, hogy megértse az állatot, kiszakította a valóságból, és egy olyan világba repítette, ahol rajta és Jimmyn kívül nem létezett más. Leült a földre, hogy ne magasodjon a csimpánz fölé. Bár csak egyetlen évvel volt idősebb osztálytársainál, fizikuma meghaladta a korosztályáét.
‒ Jimmy álma sokszor jó ‒ közölte a majom.
‒ Jimmy szerencsés ‒ felelte a fiú.
A majom közvetlenül elé kacsázott, átkarolta a saját törzsét, és addig bámult rá, amíg Seamus meg nem ismételte az ölel jelét. Ekkor Jimmy az ölébe telepedett, szorosan összebújt vele. A fiú végigsimított a vállán, ujjaival a sötét szőrt babrálta.
‒ Hát itt vagy! ‒ robbant a kiselőadóba egy középkorú férfi, állott kocsmaszagot hozva magával. Feldúlt képén megfeszültek az izmok.
A gyerekek felbolydultak, Jimmy elengedte Seamust, érdeklődve leste az idegent. Seamus válla előreesett, arcát a szégyen pírja öntötte el.
‒ Elnézést, uram! Nem zavarhatja így meg a foglalkozást ‒ figyelmeztettem, de a fickó keresztülgázolt rajtam, egyenest a pódiumhoz sietett.
‒ Azt gondolod, hogy másra lőcsölheted a feladataidat?! Hogy én fogom, vagy szegény anyád fogja megcsinálni helyetted?! ‒ korholta mindvégig a srácot, de mielőtt elérte volna az emelvényt, Steve az útját állta.
‒ Mit képzel? Fogja vissza magát! ‒ parancsolt rá.
Ez hatott. A férfi indulatosan fújtatott, szúrós szemmel bámult a fiára, de a meggyőződés elpárolgott a gesztusai mögül.
‒ A tanításnak rég vége. Elviszem Seamust. Dolgunk van.
‒ Egy órán belül befejeződik a foglalkozás, akkor elviheti.
‒ Írország jogállam, és nekem jogomban áll elvinni a fiút.
‒ Senki sem kérdőjelezte meg a jogait, de figyelembe vehetné Seamus érdekeit is.
A két férfi úgy feszült egymásnak, mint két rivális csimpánz. Seamus apja már-már meghunyászkodott, amikor a kölyök melléjük lépett.
‒ Menjünk! ‒ jelelte lehorgasztott fejjel.
Apja visszanyert magabiztossággal vonult kifelé, ő követte. Az ajtóból visszanézett.
‒ Sajnálom! ‒ mutatta, és csendesen becsukta maga mögött az ajtót.
A rosszkedv megülte a termet, a gyerekek riadtan gubbasztottak a helyükön, egyiküknek sem jutott eszébe kommentálni a jelenetet. A csoportfoglalkozásokon tíz főnél húztuk meg a felső határt, így mindegyik gyereknek volt lehetősége kapcsolatot teremteni valamelyik csimpánzzal, hisz ez keltette bennük a legintenzívebb élményt. Seamus távozásával kilencen maradtak, és ez a kilenc szempár zavarodott várakozással meredt ránk. Összecsaptam a tenyerem.
‒ Tudjátok, miért vannak itt a majmok? ‒ kérdeztem. Hangomon még érződött a felindultság, kezem reszketett jelelés közben, de a gyerekek tekintetébe visszaköltözött a kíváncsiság.
‒ Megfigyelitek a viselkedésüket ‒ találgatta a copfos az első sorból.
‒ Részben ‒ feleltem, és belekezdtem az előadásba: ‒ Huge tanár úrtól tudom, hogy a suliban már tanultatok a génekről. Mondjátok meg nekem, mit tudnak ezek a gének!
Megszoktam a bekiabálásnak azt a furcsa módját, ahogy a beszédképtelen gyerekek felállva jelelik el a helyesnek vélt választ. Hogy jelentkezésre bírjam őket, egy játékot szoktam velük játszani.
‒ Az feleljen, akit felszólítok! Ha helyes a válasza, Jimmy megkínálja egy szelet gyümölccsel.
Az összes kéz a magasba lendült. Nekem egy jólfésült fiúra esett a választásom, aki már mondta is a helyes választ:
‒ A szülők a génjeikkel örökítik át a tulajdonságaikat az utódoknak.
Jimmy elmarta a gyümölcskosarat, rám függesztette barna szemét, és lendületesen bólogatott. Nem mintha tudta volna a választ a kérdésre, ugyanezt tette akkor is, ha a tanuló tévedett. Legalább annyira élvezte ezt a mókát, mint az emberek.
‒ Rendben van Jimmy, viheted.
Kacsázó járással a fiúhoz lépdelt. Útja közben egy sünisre zselézett hajú kölyök a gyümölcsök felé nyúlt, de Jimmy ügyesen kitért a potyázó mozdulata elől. Csak a helyesen válaszoló kaphatott jutalmat, és a csimpánzok ragaszkodnak a bevett szabályokhoz.
‒ Kiegészítenéd? ‒ szólítottam meg a sünist.
‒ Az utódok génállományának fele az apától, fele az anyától származik, és ezek közösen szabják meg a tulajdonságait.
‒ Remek válasz ‒ dicsértem.
Jimmy boldogan rugózva nyújtotta neki a kosarat.
‒ Mint egy tervrajz ‒ szólt közbe egy kövérkés fiú.
Jimmy fejét csóválva igyekezett vissza a pódiumra.
‒ Valóban. Azonban létezik egy szabályozórendszer, amely képes a gének egy részét ki-bekapcsolni.
‒ Megváltoztatja a gének sorrendjét? ‒ jött az első kérdés.
‒ Kivág egy génszakaszt? ‒ hangzott a második.
‒ Ilyen felkészült társaság ritkán jár ide ‒ súgta Steve közelebb lépve. Elég régóta foglalkoztunk már gyerekekkel ahhoz, hogy ne lepjenek meg az ilyen értelmes kérdések. Nagy valószínűséggel hamarosan el fog hangozni olyan mondat, ami óvodás szintre rántja vissza a beszélgetést.
‒ Sokkal egyszerűbben működik ‒ folytattam. ‒ A fehérjetartalmú táplálékkal metil csoportokat viszünk a szervezetünkbe, amelyek rátelepszenek bizonyos génekre, ezzel megakadályozva, hogy a megfelelő enzim le tudja olvasni a genetikai kódot, vagy ahogy te mondtad ‒ fordultam a kövér fiúhoz ‒, a tervrajzot, amit az adott gén hordoz.
‒ Akkor hiányos lesz az ember? ‒ A kérdező kislány szőke haját csatok tartották távol kerek arcától. Most a szeme ugyanúgy kikerekedett megdöbbenésében. Siettem a kiigazítással:
‒ Szó sincs róla. Olyan ez, mint amikor lila szoknyához piros blúzt veszel. ‒ A lányok kuncogva összehajoltak, a fiúk elhúzták a szájukat. ‒ Fel vagy öltözve, csak rosszul. Vannak gének, amelyek bekapcsolt állapotban betegségeket tudnak megelőzni, másoknak kikapcsolt állapotban kell lenniük a szervezet helyes működéséhez. Érthető vagyok? ‒ A tekintetek kíváncsian csüngtek rajtam. ‒ Mondok pár példát. Az egereknél előfordul egy génhiba. A hibás génekkel rendelkező egerek bundája sárga, elhízottak és hajlamosak a megbetegedésre. Ha ezeket az egereket egészségesen táplálják, utódaik általában barnák, karcsúak és egészségesek lesznek. Hibás, azonban metil csoport által kikapcsolt génekkel születnek, és életük végéig megőrzik ezeket a tulajdonságokat.
Átsiklott a tekintetem a termen. A srácok abbahagyták a mozgolódást, csendben figyeltek. Lelkesen meséltem tovább:
‒ Más kutatók patkányokat vizsgáltak, amelyek egy csoportja kellő törődést kapott, anyjuk rendszeresen nyalogatta őket. Ezek a patkányok bátor felnőttekké nőttek. A kontrollcsoporttól megvonták a törődést, ezek félős, kevésbé ellenálló felnőttek lettek. Az agyuk hippokampuszában a metiláció kikapcsolt állapotban volt.
‒ Megölték a patkányokat? ‒ borzadt el egy fitos orrú fruska a második sorban.
‒ Sajnos másként lehetetlen lett volna a hippokampusz vizsgálata ‒ feleltem együttérzőn.
‒ Ti is megölitek a csimpánzokat? ‒ vont kérdőre a copfos.
Megvásárolható itt

 

Meglátni és megszeretni 3. rész A megmentő

 

A megmentő

A hősnőnek, szorult helyzetében, miután fizikailag bántalmazták, már csak egyetlen esélye maradt.

 

„‒ Rendőrség. Kezeket fel! ‒ ismételték meg a szobába belépve néhányan, amit szerintem már az egész emelet tudott. Úgy ítéltem, rám nem vonatkozik a felszólítás. Zihálva, lehorgasztott fejjel vártam a zaj elültét, közben az öregasszonyon járt az eszem. Lola simán megette Billyék meséjét, mással pedig nem találkoztam az út során. Ki más értesíthette volna a zsarukat? Sosem tapasztalt hála érzése szorította el a szívemet.

‒ Az ablakon át. Hárman ‒ krákogtam kiszáradt torkommal, amikor abbahagyták zajos bemutatkozásukat. Hallottam a függönyhöz ugró embereken himbálózó kiegészítők zörgését. Másodpercnyi csend következett, gondolom, itt játszhatták el az elmaradhatatlan rendőrpantomimet, aztán szövetsusogás hallatszott.

‒ A tűzlépcsőn át menekül három ‒ mondta egy távolodó hang.

‒ Tim Krowsky nyomozó vagyok. ‒ Azt hittem, mindannyian a menekülők után iramodtak, ezért összerezzentem a váratlan baritonra. ‒ Nem akartam megijeszteni ‒ mentegetőzött az elém térdeplő alak. Puha tenyerét remegő alkaromra tette, felnézett rám. A könnyfüggönyön át megnyerő, negyvenes pasi fürkészte érdeklődéssel a képem helyét elfoglaló masszát. ‒ Nyugodjon meg, minden rendben lesz ‒ ígérte.

‒ Üdv, Tim! Van vize?

Hangom még mindig reszelős volt a félelemtől és a szomjúságtól.

Figyeltem, ahogy gyengéd ujjai lefejtik csuklómról a ragasztószalagot. Amikor a szalag letépte a szőrt az alkaromról, felszisszentem. A nyomozó ugyanabban a pillanatban megfeszítette az arcizmait. Ekkor vettem észre a felsőajkát az orrával összekötő hasíték nyomát. Nyúlszáj. Nem lehetett könnyű gyerekkora. Előrébb hajoltam, amikor a bokáim kerültek sorra. Ezt a pózt már képtelen volt megtartani elgyötört testem, és Tim ölébe hanyatlottam. Ő magához húzott, és átszólt a vállam felett:

‒ Hívjatok mentőt!

‒ Már úton vannak ‒ kiáltott vissza valaki.

‒  Kettő kell ‒ leheltem.

‒ Kettő?

‒ Megvan a meglőtt bankrabló. ‒ A Krowsky mellkasán nyugvó fejemet a szobába benéző rendőr felé fordítottam. Timnél fiatalabb, de szintén civilbe öltözött pasas volt. Vállára simuló haja és vaskos bajsza a fél képét kitakarta.

‒ Két legyet egy csapásra ‒ nyugtázta Krowsky.

‒ Él még? ‒ kérdeztem.

‒ Ismeri őt?

Tim gyengéden a tenyerébe fogta az arcomat, és a saját arca elé emelte, pedig a mellkasán pihegve is tudtam volna válaszolni a kérdésére.

‒ Én láttam el a sebét.

A bajszos alak jegyzetfüzetet vett elő a mellényzsebéből, és közelebb lépett.

‒ Ugyan, Harry! Hiszen alig él ‒ intette le Krowsky.

Harry esetlenül visszadugta a noteszt a zsebébe, és úgy válaszolt, mint kisfiú, ha cukorkalopáson kapják:

‒ Bocs, azt hittem…

‒ Az empátiát még gyakoroljuk ‒ suttogta Tim, s a szám fájdalmasan megrándult, ahogy elmosolyodtam.

Egy egyenruhás nő nagy pohár vízzel jelent meg a szobában. Félresöpörte Harryt, remegő kezeimbe helyezte az italt, és aggodalmas képpel figyelte, hogy megbirkózom-e a feladattal. Magamba öntöttem a folyadékot, aminek jelentős része végigfolyt az államon, és eláztatta eleve maszatos blúzomat. A víz, bár marta kiszáradt torkomat, erővel töltött el.

‒ Lassan ‒ intett óvatosságra a nő, ennek ellenére sikeresen félrenyeltem. Valamelyikük kikapta a kezemből a poharat, és éreztem a hátamat verdeső kéz érintését.

Miután kifújtam magam, kimondottan kellemetlennek találtam a rám meredő szempárokat. Semmi dolguk sincs ezeknek? Tim, mintha az arcomról olvasna, amit lehetetlennek véltem, megszólalt: ‒ Nem akar lepihenni, amíg a mentő ideér?

‒ Legszívesebben felállnék ‒ feleltem. Tanácstalanul összenéztek, a nő széttárta a karját, mire Krowsky a könyököm alá nyúlt, és felsegített. Aggódva kérdezte:

‒ Nem szédül?

Nem szédültem, és a lábam sem reszketett.

‒ Menjünk a konyhába ‒ javasolta Harry. ‒ Ott párnázottak a székek, ha a kisasszony mégis le akarna ülni.

‒ Fejlődik ő ‒ súgtam Krowsky fülébe, aki meg sem próbálta elnyomni elégedett vigyorát.”

 

Megvásárolható

Meglátni és megszeretni 2. rész Mágneses tekintet

Holnap megjelenik Valter és Vivien története, itt az első találkozás pillanatát olvashatjátok:

A zenegépre néztem, majd valami megmagyarázhatatlan oknál fogva a szemközti asztal felé pillantottam. Engem figyelő barna szemekbe ütköztem bele, amik olyan mélyrehatóan bámultak, hogy az egész testem beleborzongott. Pillantásomat azonnal elkaptam és a barátaim felé fordultam. Péter meséje abszolút nem foglalkoztatott, de muszáj volt rá koncentrálnom. Nem szabadott megfordulnom, pedig lassan már el sem hittem, hogy valóban engem nézett az a srác. Csak egy pillanatra olvadt egybe a tekintetünk, mégis a testem azonnal reakcióba lépett. Hiába próbáltam magam arról győzködni, hogy ne nézzek oda újra… Azon kaptam magam, hogy megint őt bámulom. Világosbarna szeme szinte belém égett. Bőre fehér volt, ajka mosolyra húzódott. Jesszusom! Felpattantam ültömből, a fiúk pedig kérdőn néztek fel rám. Hirtelen a hangomat sem találtam. A szívem zakatolva vert a mellkasomban, és még mindig magamon éreztem annak a srácnak a pillantását.

– Megyek… Elindítok valami zenét – magyaráztam a barátaimnak, majd a gép felé indultam. Nem néztem sem jobbra sem balra, csak a zenegépet bámultam, a gondolataim pedig a szemközti asztalnál ülő fiú körül jártak. Az a koromfekete bezselézett haj, azok a szemek…

– Vivien! – hallottam meg a szomszédunk, Erika hangját, ami igen meglepett. Észre se vettem, hogy ő is itt van a kocsmában. Verdeső szívvel fordultam meg a felé az asztal felé, ahol az a srác is ült. Erika mosolyogva intett, hogy menjek oda. Döbbenten indultam meg arra.

– Gyere, be szeretnélek mutatni az unokaöcsémnek!

Te jó ég! Erika rokona az a fiú? Miért nem láttam eddig sosem? Odaléptem, és bátortalanul titokzatos figyelőmre mosolyogtam. Ő megszakítás nélkül engem nézett, amitől kezdtem zavarba jönni.

– Ki ez a szépség? – kérdezte a fiú. A hangja selymesen simogatta az érzékeimet.

– Valter, ő itt Egressy Vivien a szomszéd barátnőm kisebbik lánya.

A fiú váratlanul megérintette a kézfejemet és az ajkához emelte, hogy gyengéd csókot adhasson rá. Közben szemét nem vette le rólam, úgy üdvözölt. Még sosem köszöntöttek engem kézcsókkal. Azt sem tudtam mit mondjak, vagy tegyek. Csak álltam ott és vigyorogtam, mint egy rakás szerencsétlenség. Erikának ki kellett mennie a mosdóba, így magunkra hagyott minket. Éreztem a barátaim pillantását, de egyszerűen nem tudtam elszakadni a csodálómtól. Valter tekintete úgy magához vonzott, mint egy mágnes.

– Gyere, ülj le mellém – kérte, és én azonnal teljesítettem. Még végig sem mondta, de én már elfoglaltam Erika székét. Elmosolyodott a tettemen, majd pillantása egyre gyakrabban tévedt a kézfejemre.

– Miért bámulod a kezemet?

– Nagyon rég láttam már női kezet. Gyönyörű.

A válasza igen meglepett, és nem nagyon tudtam hova tenni.

Victoria Green: Valter és Vivien

Meglátni és megszeretni 1. rész Megbabonázva

 

Ofélia Garza a mexikói luxus prostituált, tökéletesen tud bánni a férfiakkal, pontosan tudja, hogy mit akar. Az életébe nem fér bele a szerelem. Vagy mégis?

 

“Egészen jól megélt ebből a munkából. Mégis amikor visszatért Chiuahuába mindig megkönnyebbült, ott volt a béke szigete, a szeretett. Imádta, hogy nem a luxus prostit, a kitartottat látták benne, hanem tisztelettel tekintettek rá, mint dolgozó nőre.

A szomszédok, mind-mind férjet kerestek számára, de neki egyik sem kellett.

Ám, egyszer-csak Gerardó betoppant az életébe. Ma is előtte van a kép, ahogy ott álltak szemben a zöldséges pult két oldalán, egymástól alig egy méterre. Mintha elvarázsolták volna, nem bírta levenni a szemét a jóvágású férfiról. A fehér póló rásimult a férfi felsőtestére, jól kiemelve izmos vállát, amelyre Gerardó hanyagul feldobta világoskék zakóját. Bőre világosabb volt a helyiekénél, de mégsem olyan, mint a környéken lézengő turistáké.

Fekete haja vállát verdeste. Ofélia számára kissé túl hosszúnak is látszott, de minderre már nem is figyelt, amikor a férfi leemelte sötét napszemüvegét.

A lány egy pillanat alatt azt érezte, hogy megbabonázták. Olyan tengerkék szemek pillantottak rá, mint amikor a hold fénye bevilágítja az óceán vizét. Apró fények cikáztak az igéző szempárban, mint megannyi tűzbogár a mexikói éjszakában.

Ofélia csak állt, képtelen volt megmozdulni. Teljesen zavarba jött.

Még soha nem történt meg, hogy annyira idiótán viselkedjen. Mindig pontosan tudta, milyen pillantások szükségesek a férfi behálózásához. Volt, akinek elég volt egy mosoly vagy egy szemérmes pislogás, netán egy szexi szemvillanás. A cél érdekében mindent bevetett. Akkor pedig csak azon gondolkodott, hogy mennyire szép az a férfi! Biztosan külföldi, hiszen egyáltalán nem látszott mexikóinak. Először esett meg vele, hogy valakire ne úgy tekintsen, mint lehetséges áldozatra.

Ami mégis megzavarta, hogy az idegen szája sarkában sejtelmes mosollyal szintén őt szuggerálta. Megszokta, hogy megnézik a férfiak, de ahogy ő nézett rá…  A lába teljesen lecövekelt, és igen erősen kellett koncentrálnia, hogy megtudjon moccanni.

Feszülten rakta kosarába az avokádókat, majd sietve dobálta rá a hagymát, koriander zöldet, a csili paprikát sem válogatta, mint máskor.

Egészen megijedt az érzéseitől, gyors léptekkel közelítette meg a pénztárt. Nem kellett hátranéznie, a zsigereiben érezte, hogy követi a férfi. A kassza után majdnem futva tartott a közeli buszmegállóba.

– Senorita! – szólalt meg hamarosan, közvetlenül a háta mögül a kellemes bariton hang. – Elhagyott valamit.

Kíváncsian fordult meg, vajon miféle trükköt talált ki a férfi, hiszen teljesen biztos volt benne, hogy semmit sem hagyott el. Gerardó kezében egy szál sárga rózsa volt, amit egyenesen felé nyújtott. Akaratlanul is elnevette magát.

– De én nem is vettem virágot.

– És az mi a kosarában? – mutatott egyenesen a karjára.

Elképedve pillantott le a kosarára, illetve az abban heverő sárga rózsacsokorra. Szavak nem jöttek az ajkára.

Gerardó mosolyogva helyezte a  a kezében tartott virágot a rózsacsokorra.

Ő pedig képtelen volt megszólalni.

– Minden jót, senorita!

Mint egy sóbálvány állt, miközben némán nézett a titokzatos férfi után.”

Egri Zsanna: Bűnös angyalok

Akciós áron megvásárolható

Eljött az erotika ideje! 1. rész 18+

Ezen a hétvégén az erotikái a főszerep, amelyben szereplőink lesznek segítségünkre. Elsőként Ofélia Garza titkos kalandját ismerhetitek meg.

Ofélia egy mexikói luxusprostituált, akinek kegyeiért a leggazdagabb férfiak versengenek és fizetnek, és egyszer mégis megesik vele, amit sosem akart…

Szex a moziban

Egri Zsanna: Bűnös angyalok

Még soha senkivel nem volt moziban, így egészen izgalomba jött, amikor elhívta Gerardó. Kislánynak érezte magát, leszámítva azt, hogy egy késő esti vetítésre mentek.

A hátsó sorból gyermeki kíváncsisággal nézte a filmet.

Az előttük lévő sorok üresen kongtak, csupán a vászon közelében ültek sűrűbben a nézők.

A film egyre kevésbé volt érdekes, ahogy hozzáhajolt Gerardó, egészen közel. Teljesen megszédült. Az orrát elérte a férfi illata, amely annyira más volt, mint az izzadt, vágytól lihegő kéjenc pasiké.

Mégis, amikor megérezte a nyakán végigfutó apró kis finom csókokat egészen pánikba esett, hogy mégiscsak oda lesz a varázs. Megpróbált távolabb húzódni, ám Gerardó annál hevesebben követte.

Hirtelen nem tudta, hogy örüljön vagy inkább mérgelődjön. Egyre kellemesebb érzés járta át, ahogy a puha férfiszáj végig járta a nyakát. Gerardó izgató csókokkal becézte a száját, mindaddig, míg engedelmesen ki nem nyitotta, szabad utat engedve a férfi nyelvének.

Olyan szenvedéllyel csókolta a férfi, hogy úgy érezte minden ereje elhagyja. Gerardó lágyan masszírozta, simogatta a mellét, ő pedig erősebben vette a levegőt, amitől a férfi keze lentebb csúszott az egyre nedvesebb alsóneműjére.  A férfi ujjai pontosan megtalálták azt a pontot, amelytől Ofélia testén kéjes borzongás futott át. Életében először történt ez vele.

Egyre jobban vágyott a férfira, úgy kívánta, ahogy még soha senkit. Nem érdekelte már semmi, sem az elvei, sem a mozi közönsége, akik amúgy is elmélyülten figyelték az izgalmas filmet. Gerardó gyakorlott mozdulatokkal húzta le a bugyiját, amelyet elsüllyesztett a zsebében, és helyette kihalászott egy óvszert, A két erős kar könnyedén ültette át az ölébe Oféliát, aki egy picit kérette magát, mintha nem az lenne a foglalkozása. Ám, amikor megérkezett Gerardó ölébe, hagyta, hogy finoman belecsusszanjon Gerardó ágaskodó férfiassága. Nem törődtek a külvilággal, ahogy az sem velük. Gerardó gyors mozdulatokkal gombolta ki a blúzt, szabadon engedve a formás női melleket. Finoman harapdálni kezdte, de mégsem okozott fájdalmat, inkább a vágyat erősítette Oféliában, aki maga is elcsodálkozott az érzésen.

Teste önálló játékba kezdett, finom köröző mozdulatokkal kerítette hatalmába a férfit, aki majdnem hangosan nyögött fel, ám Ofélia keze betapasztotta a száját. Nem akarta, de a szakmai tapasztalata mégis előjött, így alsóteste olyan táncba kezdett, amely megőrjítette az alatta ziháló férfit.

Ám, Ofélia profi mozgása nemcsak a férfi érdekeit szolgálta, hanem életében először önmagát is.

Ofélia úgy érezte szétrobban az érzéstől, amikor szinte egyszerre mentek el Gerardóval. Most először érzett orgazmust, miután őszintén kéjesen adta át magát egy férfinak.  Annak a férfinak, akinek később elveszi az életét.

Első szeretkezésük után hosszasan lihegtek egymás mellett. A film végét nem várták meg, hanem kisurrantak a sötét teremből. Odakint a langyos mexikói éjszaka várt rájuk.  Még a kezeik sem értek össze, csak mentek egymás mellett, mint két idegen. Ofélia körbetekintett a kihalt utcán, legszívesebben elszaladt volna. Nem értette saját magát. Mi történt? Odaadta magát egy férfinak, csak úgy ingyen. Persze, ha jobban belegondolt, mégiscsak megérte. Gondolt egyet és odafordult Gerardóhoz, egészen halkan mondta ki a szavakat.

–Add vissza a bugyimat!

Az utca csendjét felverte a férfikacagás.

Gerardó elkapta Ofélia derekát, erőteljes rántással szorította magához.

–Ingyen nem adom! Dolgozz meg érte! – ragadta meg vigyorogva a lány fenekét.

Ofélia arca sötétre váltott.

Mindenféle érzésén felülkerekedett a düh. Erőteljes mozdulattal lökte el magától a férfit. A hatalmas csattanás visszhangzott az ódon falak között. Gerardó elképedve állt, arcát vörösre festette a lány keze nyoma.

–Tartsd meg! – pördült meg Ofélia, és futva hagyta magára.

Másnap reggel kocsikerék nagyságú sárga rózsacsokor hevert a Garza ház kapujában.

 

Akciós áron megvásárolható

Eljött az erotika ideje! 5. rész 18+

Ofélia Garza felhagyni készül a foglalkozásával, hogy egy férfi mellett végre új életet kezdhessen.

Bűn és bűn

– Mondd csak Gerardó, te tulajdonképpen mit csinálsz, mi a munkád? – szegezte a kérdést a férfinak, aki fura mosollyal nézett vissza rá.

– Komolyan tudni akarod, kicsim?

– Szerinted miért kérdezem? – pillantott vissza mérgesen.

– Ha annyira akarod, elmondom – húzódott közelebb hozzá, hogy a fülébe súgja. – Drogdíler vagyok, drágám.

– Micsoda! – pattant fel.

Dílernek lenni, ott, ahol a drogkartellek kezében van minden! Az egyáltalán nem életbiztosítás, sőt!

– Ugyan már, nem olyan borzasztó mesterség ez, kicsim – húzta magához közelebb, de ő lerázta magáról Gerardó kezét.

A terasz korlátjára támaszkodott, és csak bámult a távolba. Annyira mérges volt a férfira, vagy inkább a saját peches választására. Hogy foghatott így mellé!

Gerardó hozzásimult, karja szorosan átölelte, úgy susogott a fülébe.

 – Mondd csak te dögös kislány, és te mivel keresed a kenyered?

– Kurva vagyok – csattant a szó, amitől Gerardó rögtön hangos kacagásba tört ki.

– Na, ne viccelj! – mulatott az elképzelésen. – Ez komoly?

Ő meg csak bólintani tudott.

– Hát ez fantasztikus! Összeillünk – fogta két kezébe a melleit és máris a nyakát csókolgatta.

A férfi ujjai finoman masszírozták a meredten álló mellbimbókat, majd lecsúsztak a kissé kerekded hasára, körbesimogatva azt. A keze lentebb-lentebb csúszott, felizgatva Oféliát.

A férfi ajka egyre követelődzőbben harapdálta Ofélia nyakát, de ujjai nem álltak meg, tenyerét a szeméremdombra helyezte, és egyre szorosabban húzta magához a testét. Ofélia a ruháján keresztül érezte a férfi merevedő férfiasságát, ami a fenekének feszült. Nem volt ereje tiltakozni, de már nem is akart, ahogy a férfi ujjai befurakodtak a bugyijába. Gerardó mindig tudta hova kell nyúlnia, hogy a menybe vigye. Másodpercek alatt lehúzta a csipkés alsóneműt. A hosszúkás ujj úgy mozgott benne, hogy néhány pillanat múlva elöntötte a forróság. Feljajdult a gyönyörtől, minden porcikáját átjárta az édes kéj, amitől teljesen elalélt, de Gerardó nem hagyta pihenni, egyetlen mozdulattal ráfektette a korlátra, és máris belehatolt hátulról.

A fájdalom és a gyönyör egyszerre érkezett, Gerardó ritmikus mozgása újra a csúcs felé indította. Testükön egyszerre futott végig az orgazmus fantasztikus érzése, miközben kiáltásukat egy vijjogó mentőautó elnyomta. Lihegve rogytak le a szőnyegre, amely a terasz fapadlóját takarta.

Hosszú ideig csak feküdtek a földön, még rövid időre el is aludtak a langyos mexikói éjszakában.

Amikor felébredt, hátat fordított Grardónak, és csak bámulta a terasz korlátjának íveit. Annyira, de annyira mérges volt magára, hogy olyan férfiba bolondult bele, aki a droggal keresi a kenyerét, akár csak Gaspar. És ő, ugyanúgy adta oda magát, mint egykor Gasparnak, önként.

Mit kellene tennie? Felkelni, és azonnal kiadni az útját Gerardónak? Képtelen rá, úgy érzi, szüksége van a férfira, aki először varázsolta el és egy teljesen új világba vitte el. De milyen élet vár rá mellette?

– Ofélia – suttogta a fülébe – van egy barátom.

– Barátod? És?

– Aha. Jó lenne, ha segítenél rajta. Tudod, hogy…

Csak úgy csattant a pofon a férfi arcán, amelyet fordultában adott Ofélia.

– Nem vagy a stricim!  – kiáltott rá mérgesen.

– Á, a vadmacska előjött – nyomta vissza a földre, de Ofélia sem hagyta magát.

Minden erejével el akarta lökni magától Gerardót, de az lefogta mindkét kezét, és finoman harapdálni kezdte az ajkát, majd ugyanott apró csókokkal illette.

A csatát a nyelveik folytatták, amitől Ofélia egyre jobban elhagyta magát, odaadó asszonyként engedte, hogy Gerardó újra beférkőzőn a lába közzé. Teljesen megőrjítette a szex a férfival.

Akciós áron megvásárolható

Ezzel véget ért az erotikus hétvégénk, ilyen és hasonló részletekkel a könyveinkben találkozhattok. Ha tetszett, mondjátok el nekünk. Köszönjük.

Eljött az erotika ideje! 4. rész 18+

Most Victoria Green szívszorító könyvéből egy őrjítő szerelem beteljesüléséről olvashattok.

Forróság a szaunában

– Miért csinálod ezt?! – üvöltötte. Az ég fejük felett dörgött, a szél vadul szelte a levegőt, és hordta az eső illatát. Érezhető volt, hogy hamarosan rájuk szakad az ég.

– Micsodát? – Annát feldühítette a fiú viselkedése. Miért nem hagyja őt békén? Foglalkozzon Rékával… A keserű gondolat újabb könnyeket csalt a szemébe.

– Úgy viselkedsz, mint aki féltékeny! – közölte a színtiszta tényeket, amin Anna felnevetett. Úgy kacagott, mint aki az év viccét hallja. A fiú nem tudott ezen mulatni, komoly pillantása nem eresztette el Annát. Karját még mindig szorosan fogta, majd közelebb lépett a lányhoz. Az arca olyan közel volt, hogy a lehelete simogatta Anna bőrét.

– Te voltál az, aki elhagyott! Te döntöttél így!

Anna nem bírta tovább hallgatni, és látni a fájdalmat Levente szemében. Abban a pillanatban semmi mást nem akart, csak visszakapni őt, és boldoggá tenni. Átadta magát az érzelmeinek, és hallgatott a szíve parancsára. Olyan hévvel csókolta meg Leventét, hogy fogaik szinte összekoccantak. Az esőcseppek hűvösen csapódtak felhevült bőrükre, eleinte elszórtan, végül, mintha a csapot engedték volna meg, zúdult rájuk az esőfüggöny. Ruhájuk pillanatok alatt elázott, de mindebből semmit sem vettek észre. Levente beletúrt Anna víztől csöpögő hajába, és megindult vele a szaunakabin felé. Ajkuk csak annyi időre szakadt el egymástól, amíg Levi belökte a kabin ajtaját, ami hangosan csapódott be mögöttük.

Anna teljesen elvesztette a fejét, már nem tudott tisztán gondolkozni. Mindenestül át akarta adni magát a fiúnak, aki csókjaival a falhoz szorította. Szívük szinkronban dobogott, testük reszketett a vágytól. Levi ajka levándorolt a lány nyakán, nyelvével bőrét masszírozta. Anna vágyakozva felnyögött, miközben a fiú feltolta a ruháját, hogy a bugyijához férkőzhessen. Felduzzadt ajkukkal kéjesen ízlelgették egymást, még egyikük sem érzett ilyen erős vágyat a másik iránt. Anna ujjai erősen karmolták Levente izmos hátát, miközben letépte róla a fehérneműjét. A fiú egy hirtelen mozdulattal megragadt a lány hátsóját, és a csípőjére húzta. Anna összekulcsolta lábát a fiú derekán, és erősen a nyakába kapaszkodott. Háta ívben megfeszült, ajkát a vágy beteljesülésének örömkiáltása hagyta el, amikor a testük eggyé vált. Anna nem tudott mást tenni, csak kapaszkodni és élvezni, ahogy a fiú megáévá teszi. Olyan rég volt ebben az érzésben része, hogy a boldogságtól sírni tudott volna. Az égő vágy száguldott ereikben, és a mennybe repítette őket. Heves lélegzésük, nyögéseik zenéje töltötte be a kabin szűkös helyiségét. A forró levegő megszárította bőrüket, így szinte egymásra tapadtak. Levi úgy tartotta Annát, mintha pehelykönnyű lenne, meg se kottyant neki a súlya, és tette, amit az ő szíve is diktált. A szerelem minden ésszerű viselkedést elsodort, és szinte tudatában sem voltak annak, hol vannak és mit csinálnak. A testük átvette felettük az irányítást, a levegő izzott körülöttük, a bőrük lángolt. A beteljesedés robbanásszerűen reszkettette meg testüket. Éjbe kiáltó nyögéseiket csókban fojtották el. Levi finoman leeresztette magáról a lányt, és a padra fektette. Csillogó szemébe nézett, és őszintén, végtelen gyengédséggel szólt hozzá.

– Szeretlek, Anna, amióta megpillantottalak.

– Én is szeretlek, Levi! – nyöszörögte, mert még mindig sírhatnékja volt a boldogságtól. Kezével megsimogatta a fiú arcát, és olyan jó érzés volt újra érezni őt, hogy a lelke belesajdult.

A fiú megfogta a lány kezét, és a tenyerébe csókolt.

– Kérlek, ígérj meg nekem valamit… – szólt remegő hangon Anna. Levi aggódva figyelte a lányt. Nem tudta eldönteni, mitől reszket ennyire, a boldogságtól, vagy a félelemtől.

– Mit? – hajolt közelebb hozzá.

– Kérlek, ígérd meg, hogy nem fogsz meghalni…

A csend fájdalmasan ereszkedett rájuk. Levi meghatódottan felhúzta, és magához ölelte a lányt. – Ó, Anna… – Érezte, ahogy forró vállára csöppennek a lány könnyei. – Megígérem, hogy soha nem fogsz elveszíteni! Örökre veled maradok! Annyira szeretlek! – Kibontakozott az öleléséből, és ajkát ismét a lányéra tapasztotta. A lány édes íze sóssá vált könnyeitől. Percekig finoman ízlelgették egymást, ujjaikkal gyengéden simogatták bőrüket. Kiélveztek minden egyes együtt töltött, meghitt percet.

Akciós áron megvásárolható

Az erotikus hétvégénket Egri Zsanna: Bűnös angyalai zárják. Hamarosan! Ha tetszettek a történeteink, jelezzétek! Köszönjük!

Eljött az erotika ideje! 4. rész 18+ bővebben…

Eljött az erotika ideje! 3. rész 18+

Chica, a magyar származású Kathy, a mexikói börtönt elhagyva hatalmas terveket szövöget, amelyhez csupán egy gazdag, jóképű férfira van szüksége.

Megkísértve

Jó ideig ültek együtt, hallgatva az álomba merült kisfiú szuszogását. John teljesen el volt keseredve.

Miért nincs mellette Dolores? Itt kellene lennie a beteg fiúk ágya mellett! Miért fontosabb neki a munkája? Ugyanakkor nagyon imponált neki, ahogy Kathy bánt a gyerekkel. Mint egy igazi anya.

Kathy, megérezte a férfi gondolatát, megint a keze után nyúlt, de az elhúzta, majd felugrott az ágyról, és gyorsan kisietett a folyosóra. Megkapaszkodott a lépcső korlátjában, szédülten nézett le a nappali márvány padlójára.

Mi történik vele? Miért érzi azt, hogy Kathyra van szüksége, a vigasztaló ölelésére? A testi közelségére, hogy érezze az elveszett múltat. Gyötrődött a saját érzései miatt, amelyek a lány iránt törtek fel, és szenvedett a szeretett asszony hiánya miatt.

Finoman ereszkedett a női kéz a vállára, végigsimította nyugtatólag a hátát. A férfinak idegesen rándult össze a teste, ahogy a lány hátulról átölelte, és a testéhez simult. Már nem tudott tiltakozni és nem is akart, hagyta, hogy Kathy karjánál fogva behúzza a szomszédos hálószobájába.

– Engedd, hogy felidézzük a múltat – súgta a fülébe, miközben maga felé fordította a férfit. – Segítek! – Egyik kezét bedugta a férfi finom anyagú inge alá, hogy végigsimítsa a mellkasát, miközben a másik kéz ujjai lassan kigombolták a maradék gombokat is.

John sóhajtozva vette a levegőt, ahogy a lány ujjai finoman simogatták a testét.

Kathy-Chica már tudta, hogy nyeregben van. Megtette az első lépést, és nem talált ellenkezést.

John szédülten állt, nem ellenkezett, engedte, hogy a nő kényeztesse. Chica ajka finoman bejárta a nyakát, mellkasát és John még mindig bénultan tűrte, miközben érzékeit egyre jobban felkorbácsolta Kathy testi közelsége.

A nő csípője ringatózva dörzsölődött az altestéhez. John nem bírta tovább, lehúzta a lány blúzát, amely rögtön feltárta előtte a formás kicsi női kebleket.

Egy rövid futó pillanatra átfutott a gondolat az agyán, hogy mennyivel másabb, mint Doloresé. Ám az érzékei gyorsan kizárták a gondolatot, már csak a lány testére koncentrált.

Chica feszes feneke pontosan beleillett a tenyerébe. Szájával újra meg újra körbejárta a halványbarna mellbimbót, amely egyre feszesebben meredt előre.

John nyelve finoman kényeztette, amitől Chica lélegzete is egyre erősebbé vált. Kéjesen nyögött fel, amikor a férfi keze becsusszant a lába közzé.

Chica kezei másodpercek alatt kibontakoztatták a férfit a nadrágjából.

Az nadrágöv csatja hangosan csattant a padlón, de John már nem törődött vele, felemelte Kathyt, és egyenesen az ágyra döntötte. Hosszú mély csókban forrtak össze, miközben a lány egyre szorosabban ölelte, teste csak úgy könyörgött a férfiért.

– Nem tehetem – nyögött fel a férfi – Dolores…

– Ne, most ne gondolj rá! – tekerte lábait a férfi hátára Kathy, egyre közelebb húzva magához.

– Nem lehet – nyöszörgött John, érezte, hogy a maradék ellenállása is a semmibe vész.

– Dehogynem – nyúlt a lány a fiókba egy óvszerért.

John engedelmesen húzta fel és már csak a vágyai vezették, ahogy eggyé vált a lány testével.

Akciós áron megvásárolható

Hamarosan következik: Victoria Green könyvéből egy erotikus részlet.

Tetszett a történet?

Könyvek romantikától kezdve a thrillerig.