Meglátni és megszeretni 3. rész A megmentő

 

A megmentő

A hősnőnek, szorult helyzetében, miután fizikailag bántalmazták, már csak egyetlen esélye maradt.

 

„‒ Rendőrség. Kezeket fel! ‒ ismételték meg a szobába belépve néhányan, amit szerintem már az egész emelet tudott. Úgy ítéltem, rám nem vonatkozik a felszólítás. Zihálva, lehorgasztott fejjel vártam a zaj elültét, közben az öregasszonyon járt az eszem. Lola simán megette Billyék meséjét, mással pedig nem találkoztam az út során. Ki más értesíthette volna a zsarukat? Sosem tapasztalt hála érzése szorította el a szívemet.

‒ Az ablakon át. Hárman ‒ krákogtam kiszáradt torkommal, amikor abbahagyták zajos bemutatkozásukat. Hallottam a függönyhöz ugró embereken himbálózó kiegészítők zörgését. Másodpercnyi csend következett, gondolom, itt játszhatták el az elmaradhatatlan rendőrpantomimet, aztán szövetsusogás hallatszott.

‒ A tűzlépcsőn át menekül három ‒ mondta egy távolodó hang.

‒ Tim Krowsky nyomozó vagyok. ‒ Azt hittem, mindannyian a menekülők után iramodtak, ezért összerezzentem a váratlan baritonra. ‒ Nem akartam megijeszteni ‒ mentegetőzött az elém térdeplő alak. Puha tenyerét remegő alkaromra tette, felnézett rám. A könnyfüggönyön át megnyerő, negyvenes pasi fürkészte érdeklődéssel a képem helyét elfoglaló masszát. ‒ Nyugodjon meg, minden rendben lesz ‒ ígérte.

‒ Üdv, Tim! Van vize?

Hangom még mindig reszelős volt a félelemtől és a szomjúságtól.

Figyeltem, ahogy gyengéd ujjai lefejtik csuklómról a ragasztószalagot. Amikor a szalag letépte a szőrt az alkaromról, felszisszentem. A nyomozó ugyanabban a pillanatban megfeszítette az arcizmait. Ekkor vettem észre a felsőajkát az orrával összekötő hasíték nyomát. Nyúlszáj. Nem lehetett könnyű gyerekkora. Előrébb hajoltam, amikor a bokáim kerültek sorra. Ezt a pózt már képtelen volt megtartani elgyötört testem, és Tim ölébe hanyatlottam. Ő magához húzott, és átszólt a vállam felett:

‒ Hívjatok mentőt!

‒ Már úton vannak ‒ kiáltott vissza valaki.

‒  Kettő kell ‒ leheltem.

‒ Kettő?

‒ Megvan a meglőtt bankrabló. ‒ A Krowsky mellkasán nyugvó fejemet a szobába benéző rendőr felé fordítottam. Timnél fiatalabb, de szintén civilbe öltözött pasas volt. Vállára simuló haja és vaskos bajsza a fél képét kitakarta.

‒ Két legyet egy csapásra ‒ nyugtázta Krowsky.

‒ Él még? ‒ kérdeztem.

‒ Ismeri őt?

Tim gyengéden a tenyerébe fogta az arcomat, és a saját arca elé emelte, pedig a mellkasán pihegve is tudtam volna válaszolni a kérdésére.

‒ Én láttam el a sebét.

A bajszos alak jegyzetfüzetet vett elő a mellényzsebéből, és közelebb lépett.

‒ Ugyan, Harry! Hiszen alig él ‒ intette le Krowsky.

Harry esetlenül visszadugta a noteszt a zsebébe, és úgy válaszolt, mint kisfiú, ha cukorkalopáson kapják:

‒ Bocs, azt hittem…

‒ Az empátiát még gyakoroljuk ‒ suttogta Tim, s a szám fájdalmasan megrándult, ahogy elmosolyodtam.

Egy egyenruhás nő nagy pohár vízzel jelent meg a szobában. Félresöpörte Harryt, remegő kezeimbe helyezte az italt, és aggodalmas képpel figyelte, hogy megbirkózom-e a feladattal. Magamba öntöttem a folyadékot, aminek jelentős része végigfolyt az államon, és eláztatta eleve maszatos blúzomat. A víz, bár marta kiszáradt torkomat, erővel töltött el.

‒ Lassan ‒ intett óvatosságra a nő, ennek ellenére sikeresen félrenyeltem. Valamelyikük kikapta a kezemből a poharat, és éreztem a hátamat verdeső kéz érintését.

Miután kifújtam magam, kimondottan kellemetlennek találtam a rám meredő szempárokat. Semmi dolguk sincs ezeknek? Tim, mintha az arcomról olvasna, amit lehetetlennek véltem, megszólalt: ‒ Nem akar lepihenni, amíg a mentő ideér?

‒ Legszívesebben felállnék ‒ feleltem. Tanácstalanul összenéztek, a nő széttárta a karját, mire Krowsky a könyököm alá nyúlt, és felsegített. Aggódva kérdezte:

‒ Nem szédül?

Nem szédültem, és a lábam sem reszketett.

‒ Menjünk a konyhába ‒ javasolta Harry. ‒ Ott párnázottak a székek, ha a kisasszony mégis le akarna ülni.

‒ Fejlődik ő ‒ súgtam Krowsky fülébe, aki meg sem próbálta elnyomni elégedett vigyorát.”

 

Megvásárolható

Meglátni és megszeretni 2. rész Mágneses tekintet

Holnap megjelenik Valter és Vivien története, itt az első találkozás pillanatát olvashatjátok:

A zenegépre néztem, majd valami megmagyarázhatatlan oknál fogva a szemközti asztal felé pillantottam. Engem figyelő barna szemekbe ütköztem bele, amik olyan mélyrehatóan bámultak, hogy az egész testem beleborzongott. Pillantásomat azonnal elkaptam és a barátaim felé fordultam. Péter meséje abszolút nem foglalkoztatott, de muszáj volt rá koncentrálnom. Nem szabadott megfordulnom, pedig lassan már el sem hittem, hogy valóban engem nézett az a srác. Csak egy pillanatra olvadt egybe a tekintetünk, mégis a testem azonnal reakcióba lépett. Hiába próbáltam magam arról győzködni, hogy ne nézzek oda újra… Azon kaptam magam, hogy megint őt bámulom. Világosbarna szeme szinte belém égett. Bőre fehér volt, ajka mosolyra húzódott. Jesszusom! Felpattantam ültömből, a fiúk pedig kérdőn néztek fel rám. Hirtelen a hangomat sem találtam. A szívem zakatolva vert a mellkasomban, és még mindig magamon éreztem annak a srácnak a pillantását.

– Megyek… Elindítok valami zenét – magyaráztam a barátaimnak, majd a gép felé indultam. Nem néztem sem jobbra sem balra, csak a zenegépet bámultam, a gondolataim pedig a szemközti asztalnál ülő fiú körül jártak. Az a koromfekete bezselézett haj, azok a szemek…

– Vivien! – hallottam meg a szomszédunk, Erika hangját, ami igen meglepett. Észre se vettem, hogy ő is itt van a kocsmában. Verdeső szívvel fordultam meg a felé az asztal felé, ahol az a srác is ült. Erika mosolyogva intett, hogy menjek oda. Döbbenten indultam meg arra.

– Gyere, be szeretnélek mutatni az unokaöcsémnek!

Te jó ég! Erika rokona az a fiú? Miért nem láttam eddig sosem? Odaléptem, és bátortalanul titokzatos figyelőmre mosolyogtam. Ő megszakítás nélkül engem nézett, amitől kezdtem zavarba jönni.

– Ki ez a szépség? – kérdezte a fiú. A hangja selymesen simogatta az érzékeimet.

– Valter, ő itt Egressy Vivien a szomszéd barátnőm kisebbik lánya.

A fiú váratlanul megérintette a kézfejemet és az ajkához emelte, hogy gyengéd csókot adhasson rá. Közben szemét nem vette le rólam, úgy üdvözölt. Még sosem köszöntöttek engem kézcsókkal. Azt sem tudtam mit mondjak, vagy tegyek. Csak álltam ott és vigyorogtam, mint egy rakás szerencsétlenség. Erikának ki kellett mennie a mosdóba, így magunkra hagyott minket. Éreztem a barátaim pillantását, de egyszerűen nem tudtam elszakadni a csodálómtól. Valter tekintete úgy magához vonzott, mint egy mágnes.

– Gyere, ülj le mellém – kérte, és én azonnal teljesítettem. Még végig sem mondta, de én már elfoglaltam Erika székét. Elmosolyodott a tettemen, majd pillantása egyre gyakrabban tévedt a kézfejemre.

– Miért bámulod a kezemet?

– Nagyon rég láttam már női kezet. Gyönyörű.

A válasza igen meglepett, és nem nagyon tudtam hova tenni.

Victoria Green: Valter és Vivien

Meglátni és megszeretni 1. rész Megbabonázva

 

Ofélia Garza a mexikói luxus prostituált, tökéletesen tud bánni a férfiakkal, pontosan tudja, hogy mit akar. Az életébe nem fér bele a szerelem. Vagy mégis?

 

“Egészen jól megélt ebből a munkából. Mégis amikor visszatért Chiuahuába mindig megkönnyebbült, ott volt a béke szigete, a szeretett. Imádta, hogy nem a luxus prostit, a kitartottat látták benne, hanem tisztelettel tekintettek rá, mint dolgozó nőre.

A szomszédok, mind-mind férjet kerestek számára, de neki egyik sem kellett.

Ám, egyszer-csak Gerardó betoppant az életébe. Ma is előtte van a kép, ahogy ott álltak szemben a zöldséges pult két oldalán, egymástól alig egy méterre. Mintha elvarázsolták volna, nem bírta levenni a szemét a jóvágású férfiról. A fehér póló rásimult a férfi felsőtestére, jól kiemelve izmos vállát, amelyre Gerardó hanyagul feldobta világoskék zakóját. Bőre világosabb volt a helyiekénél, de mégsem olyan, mint a környéken lézengő turistáké.

Fekete haja vállát verdeste. Ofélia számára kissé túl hosszúnak is látszott, de minderre már nem is figyelt, amikor a férfi leemelte sötét napszemüvegét.

A lány egy pillanat alatt azt érezte, hogy megbabonázták. Olyan tengerkék szemek pillantottak rá, mint amikor a hold fénye bevilágítja az óceán vizét. Apró fények cikáztak az igéző szempárban, mint megannyi tűzbogár a mexikói éjszakában.

Ofélia csak állt, képtelen volt megmozdulni. Teljesen zavarba jött.

Még soha nem történt meg, hogy annyira idiótán viselkedjen. Mindig pontosan tudta, milyen pillantások szükségesek a férfi behálózásához. Volt, akinek elég volt egy mosoly vagy egy szemérmes pislogás, netán egy szexi szemvillanás. A cél érdekében mindent bevetett. Akkor pedig csak azon gondolkodott, hogy mennyire szép az a férfi! Biztosan külföldi, hiszen egyáltalán nem látszott mexikóinak. Először esett meg vele, hogy valakire ne úgy tekintsen, mint lehetséges áldozatra.

Ami mégis megzavarta, hogy az idegen szája sarkában sejtelmes mosollyal szintén őt szuggerálta. Megszokta, hogy megnézik a férfiak, de ahogy ő nézett rá…  A lába teljesen lecövekelt, és igen erősen kellett koncentrálnia, hogy megtudjon moccanni.

Feszülten rakta kosarába az avokádókat, majd sietve dobálta rá a hagymát, koriander zöldet, a csili paprikát sem válogatta, mint máskor.

Egészen megijedt az érzéseitől, gyors léptekkel közelítette meg a pénztárt. Nem kellett hátranéznie, a zsigereiben érezte, hogy követi a férfi. A kassza után majdnem futva tartott a közeli buszmegállóba.

– Senorita! – szólalt meg hamarosan, közvetlenül a háta mögül a kellemes bariton hang. – Elhagyott valamit.

Kíváncsian fordult meg, vajon miféle trükköt talált ki a férfi, hiszen teljesen biztos volt benne, hogy semmit sem hagyott el. Gerardó kezében egy szál sárga rózsa volt, amit egyenesen felé nyújtott. Akaratlanul is elnevette magát.

– De én nem is vettem virágot.

– És az mi a kosarában? – mutatott egyenesen a karjára.

Elképedve pillantott le a kosarára, illetve az abban heverő sárga rózsacsokorra. Szavak nem jöttek az ajkára.

Gerardó mosolyogva helyezte a  a kezében tartott virágot a rózsacsokorra.

Ő pedig képtelen volt megszólalni.

– Minden jót, senorita!

Mint egy sóbálvány állt, miközben némán nézett a titokzatos férfi után.”

Egri Zsanna: Bűnös angyalok

Akciós áron megvásárolható

Eljött az erotika ideje! 1. rész 18+

Ezen a hétvégén az erotikái a főszerep, amelyben szereplőink lesznek segítségünkre. Elsőként Ofélia Garza titkos kalandját ismerhetitek meg.

Ofélia egy mexikói luxusprostituált, akinek kegyeiért a leggazdagabb férfiak versengenek és fizetnek, és egyszer mégis megesik vele, amit sosem akart…

Szex a moziban

Egri Zsanna: Bűnös angyalok

Még soha senkivel nem volt moziban, így egészen izgalomba jött, amikor elhívta Gerardó. Kislánynak érezte magát, leszámítva azt, hogy egy késő esti vetítésre mentek.

A hátsó sorból gyermeki kíváncsisággal nézte a filmet.

Az előttük lévő sorok üresen kongtak, csupán a vászon közelében ültek sűrűbben a nézők.

A film egyre kevésbé volt érdekes, ahogy hozzáhajolt Gerardó, egészen közel. Teljesen megszédült. Az orrát elérte a férfi illata, amely annyira más volt, mint az izzadt, vágytól lihegő kéjenc pasiké.

Mégis, amikor megérezte a nyakán végigfutó apró kis finom csókokat egészen pánikba esett, hogy mégiscsak oda lesz a varázs. Megpróbált távolabb húzódni, ám Gerardó annál hevesebben követte.

Hirtelen nem tudta, hogy örüljön vagy inkább mérgelődjön. Egyre kellemesebb érzés járta át, ahogy a puha férfiszáj végig járta a nyakát. Gerardó izgató csókokkal becézte a száját, mindaddig, míg engedelmesen ki nem nyitotta, szabad utat engedve a férfi nyelvének.

Olyan szenvedéllyel csókolta a férfi, hogy úgy érezte minden ereje elhagyja. Gerardó lágyan masszírozta, simogatta a mellét, ő pedig erősebben vette a levegőt, amitől a férfi keze lentebb csúszott az egyre nedvesebb alsóneműjére.  A férfi ujjai pontosan megtalálták azt a pontot, amelytől Ofélia testén kéjes borzongás futott át. Életében először történt ez vele.

Egyre jobban vágyott a férfira, úgy kívánta, ahogy még soha senkit. Nem érdekelte már semmi, sem az elvei, sem a mozi közönsége, akik amúgy is elmélyülten figyelték az izgalmas filmet. Gerardó gyakorlott mozdulatokkal húzta le a bugyiját, amelyet elsüllyesztett a zsebében, és helyette kihalászott egy óvszert, A két erős kar könnyedén ültette át az ölébe Oféliát, aki egy picit kérette magát, mintha nem az lenne a foglalkozása. Ám, amikor megérkezett Gerardó ölébe, hagyta, hogy finoman belecsusszanjon Gerardó ágaskodó férfiassága. Nem törődtek a külvilággal, ahogy az sem velük. Gerardó gyors mozdulatokkal gombolta ki a blúzt, szabadon engedve a formás női melleket. Finoman harapdálni kezdte, de mégsem okozott fájdalmat, inkább a vágyat erősítette Oféliában, aki maga is elcsodálkozott az érzésen.

Teste önálló játékba kezdett, finom köröző mozdulatokkal kerítette hatalmába a férfit, aki majdnem hangosan nyögött fel, ám Ofélia keze betapasztotta a száját. Nem akarta, de a szakmai tapasztalata mégis előjött, így alsóteste olyan táncba kezdett, amely megőrjítette az alatta ziháló férfit.

Ám, Ofélia profi mozgása nemcsak a férfi érdekeit szolgálta, hanem életében először önmagát is.

Ofélia úgy érezte szétrobban az érzéstől, amikor szinte egyszerre mentek el Gerardóval. Most először érzett orgazmust, miután őszintén kéjesen adta át magát egy férfinak.  Annak a férfinak, akinek később elveszi az életét.

Első szeretkezésük után hosszasan lihegtek egymás mellett. A film végét nem várták meg, hanem kisurrantak a sötét teremből. Odakint a langyos mexikói éjszaka várt rájuk.  Még a kezeik sem értek össze, csak mentek egymás mellett, mint két idegen. Ofélia körbetekintett a kihalt utcán, legszívesebben elszaladt volna. Nem értette saját magát. Mi történt? Odaadta magát egy férfinak, csak úgy ingyen. Persze, ha jobban belegondolt, mégiscsak megérte. Gondolt egyet és odafordult Gerardóhoz, egészen halkan mondta ki a szavakat.

–Add vissza a bugyimat!

Az utca csendjét felverte a férfikacagás.

Gerardó elkapta Ofélia derekát, erőteljes rántással szorította magához.

–Ingyen nem adom! Dolgozz meg érte! – ragadta meg vigyorogva a lány fenekét.

Ofélia arca sötétre váltott.

Mindenféle érzésén felülkerekedett a düh. Erőteljes mozdulattal lökte el magától a férfit. A hatalmas csattanás visszhangzott az ódon falak között. Gerardó elképedve állt, arcát vörösre festette a lány keze nyoma.

–Tartsd meg! – pördült meg Ofélia, és futva hagyta magára.

Másnap reggel kocsikerék nagyságú sárga rózsacsokor hevert a Garza ház kapujában.

 

Akciós áron megvásárolható

Eljött az erotika ideje! 5. rész 18+

Ofélia Garza felhagyni készül a foglalkozásával, hogy egy férfi mellett végre új életet kezdhessen.

Bűn és bűn

– Mondd csak Gerardó, te tulajdonképpen mit csinálsz, mi a munkád? – szegezte a kérdést a férfinak, aki fura mosollyal nézett vissza rá.

– Komolyan tudni akarod, kicsim?

– Szerinted miért kérdezem? – pillantott vissza mérgesen.

– Ha annyira akarod, elmondom – húzódott közelebb hozzá, hogy a fülébe súgja. – Drogdíler vagyok, drágám.

– Micsoda! – pattant fel.

Dílernek lenni, ott, ahol a drogkartellek kezében van minden! Az egyáltalán nem életbiztosítás, sőt!

– Ugyan már, nem olyan borzasztó mesterség ez, kicsim – húzta magához közelebb, de ő lerázta magáról Gerardó kezét.

A terasz korlátjára támaszkodott, és csak bámult a távolba. Annyira mérges volt a férfira, vagy inkább a saját peches választására. Hogy foghatott így mellé!

Gerardó hozzásimult, karja szorosan átölelte, úgy susogott a fülébe.

 – Mondd csak te dögös kislány, és te mivel keresed a kenyered?

– Kurva vagyok – csattant a szó, amitől Gerardó rögtön hangos kacagásba tört ki.

– Na, ne viccelj! – mulatott az elképzelésen. – Ez komoly?

Ő meg csak bólintani tudott.

– Hát ez fantasztikus! Összeillünk – fogta két kezébe a melleit és máris a nyakát csókolgatta.

A férfi ujjai finoman masszírozták a meredten álló mellbimbókat, majd lecsúsztak a kissé kerekded hasára, körbesimogatva azt. A keze lentebb-lentebb csúszott, felizgatva Oféliát.

A férfi ajka egyre követelődzőbben harapdálta Ofélia nyakát, de ujjai nem álltak meg, tenyerét a szeméremdombra helyezte, és egyre szorosabban húzta magához a testét. Ofélia a ruháján keresztül érezte a férfi merevedő férfiasságát, ami a fenekének feszült. Nem volt ereje tiltakozni, de már nem is akart, ahogy a férfi ujjai befurakodtak a bugyijába. Gerardó mindig tudta hova kell nyúlnia, hogy a menybe vigye. Másodpercek alatt lehúzta a csipkés alsóneműt. A hosszúkás ujj úgy mozgott benne, hogy néhány pillanat múlva elöntötte a forróság. Feljajdult a gyönyörtől, minden porcikáját átjárta az édes kéj, amitől teljesen elalélt, de Gerardó nem hagyta pihenni, egyetlen mozdulattal ráfektette a korlátra, és máris belehatolt hátulról.

A fájdalom és a gyönyör egyszerre érkezett, Gerardó ritmikus mozgása újra a csúcs felé indította. Testükön egyszerre futott végig az orgazmus fantasztikus érzése, miközben kiáltásukat egy vijjogó mentőautó elnyomta. Lihegve rogytak le a szőnyegre, amely a terasz fapadlóját takarta.

Hosszú ideig csak feküdtek a földön, még rövid időre el is aludtak a langyos mexikói éjszakában.

Amikor felébredt, hátat fordított Grardónak, és csak bámulta a terasz korlátjának íveit. Annyira, de annyira mérges volt magára, hogy olyan férfiba bolondult bele, aki a droggal keresi a kenyerét, akár csak Gaspar. És ő, ugyanúgy adta oda magát, mint egykor Gasparnak, önként.

Mit kellene tennie? Felkelni, és azonnal kiadni az útját Gerardónak? Képtelen rá, úgy érzi, szüksége van a férfira, aki először varázsolta el és egy teljesen új világba vitte el. De milyen élet vár rá mellette?

– Ofélia – suttogta a fülébe – van egy barátom.

– Barátod? És?

– Aha. Jó lenne, ha segítenél rajta. Tudod, hogy…

Csak úgy csattant a pofon a férfi arcán, amelyet fordultában adott Ofélia.

– Nem vagy a stricim!  – kiáltott rá mérgesen.

– Á, a vadmacska előjött – nyomta vissza a földre, de Ofélia sem hagyta magát.

Minden erejével el akarta lökni magától Gerardót, de az lefogta mindkét kezét, és finoman harapdálni kezdte az ajkát, majd ugyanott apró csókokkal illette.

A csatát a nyelveik folytatták, amitől Ofélia egyre jobban elhagyta magát, odaadó asszonyként engedte, hogy Gerardó újra beférkőzőn a lába közzé. Teljesen megőrjítette a szex a férfival.

Akciós áron megvásárolható

Ezzel véget ért az erotikus hétvégénk, ilyen és hasonló részletekkel a könyveinkben találkozhattok. Ha tetszett, mondjátok el nekünk. Köszönjük.

Eljött az erotika ideje! 4. rész 18+

Most Victoria Green szívszorító könyvéből egy őrjítő szerelem beteljesüléséről olvashattok.

Forróság a szaunában

– Miért csinálod ezt?! – üvöltötte. Az ég fejük felett dörgött, a szél vadul szelte a levegőt, és hordta az eső illatát. Érezhető volt, hogy hamarosan rájuk szakad az ég.

– Micsodát? – Annát feldühítette a fiú viselkedése. Miért nem hagyja őt békén? Foglalkozzon Rékával… A keserű gondolat újabb könnyeket csalt a szemébe.

– Úgy viselkedsz, mint aki féltékeny! – közölte a színtiszta tényeket, amin Anna felnevetett. Úgy kacagott, mint aki az év viccét hallja. A fiú nem tudott ezen mulatni, komoly pillantása nem eresztette el Annát. Karját még mindig szorosan fogta, majd közelebb lépett a lányhoz. Az arca olyan közel volt, hogy a lehelete simogatta Anna bőrét.

– Te voltál az, aki elhagyott! Te döntöttél így!

Anna nem bírta tovább hallgatni, és látni a fájdalmat Levente szemében. Abban a pillanatban semmi mást nem akart, csak visszakapni őt, és boldoggá tenni. Átadta magát az érzelmeinek, és hallgatott a szíve parancsára. Olyan hévvel csókolta meg Leventét, hogy fogaik szinte összekoccantak. Az esőcseppek hűvösen csapódtak felhevült bőrükre, eleinte elszórtan, végül, mintha a csapot engedték volna meg, zúdult rájuk az esőfüggöny. Ruhájuk pillanatok alatt elázott, de mindebből semmit sem vettek észre. Levente beletúrt Anna víztől csöpögő hajába, és megindult vele a szaunakabin felé. Ajkuk csak annyi időre szakadt el egymástól, amíg Levi belökte a kabin ajtaját, ami hangosan csapódott be mögöttük.

Anna teljesen elvesztette a fejét, már nem tudott tisztán gondolkozni. Mindenestül át akarta adni magát a fiúnak, aki csókjaival a falhoz szorította. Szívük szinkronban dobogott, testük reszketett a vágytól. Levi ajka levándorolt a lány nyakán, nyelvével bőrét masszírozta. Anna vágyakozva felnyögött, miközben a fiú feltolta a ruháját, hogy a bugyijához férkőzhessen. Felduzzadt ajkukkal kéjesen ízlelgették egymást, még egyikük sem érzett ilyen erős vágyat a másik iránt. Anna ujjai erősen karmolták Levente izmos hátát, miközben letépte róla a fehérneműjét. A fiú egy hirtelen mozdulattal megragadt a lány hátsóját, és a csípőjére húzta. Anna összekulcsolta lábát a fiú derekán, és erősen a nyakába kapaszkodott. Háta ívben megfeszült, ajkát a vágy beteljesülésének örömkiáltása hagyta el, amikor a testük eggyé vált. Anna nem tudott mást tenni, csak kapaszkodni és élvezni, ahogy a fiú megáévá teszi. Olyan rég volt ebben az érzésben része, hogy a boldogságtól sírni tudott volna. Az égő vágy száguldott ereikben, és a mennybe repítette őket. Heves lélegzésük, nyögéseik zenéje töltötte be a kabin szűkös helyiségét. A forró levegő megszárította bőrüket, így szinte egymásra tapadtak. Levi úgy tartotta Annát, mintha pehelykönnyű lenne, meg se kottyant neki a súlya, és tette, amit az ő szíve is diktált. A szerelem minden ésszerű viselkedést elsodort, és szinte tudatában sem voltak annak, hol vannak és mit csinálnak. A testük átvette felettük az irányítást, a levegő izzott körülöttük, a bőrük lángolt. A beteljesedés robbanásszerűen reszkettette meg testüket. Éjbe kiáltó nyögéseiket csókban fojtották el. Levi finoman leeresztette magáról a lányt, és a padra fektette. Csillogó szemébe nézett, és őszintén, végtelen gyengédséggel szólt hozzá.

– Szeretlek, Anna, amióta megpillantottalak.

– Én is szeretlek, Levi! – nyöszörögte, mert még mindig sírhatnékja volt a boldogságtól. Kezével megsimogatta a fiú arcát, és olyan jó érzés volt újra érezni őt, hogy a lelke belesajdult.

A fiú megfogta a lány kezét, és a tenyerébe csókolt.

– Kérlek, ígérj meg nekem valamit… – szólt remegő hangon Anna. Levi aggódva figyelte a lányt. Nem tudta eldönteni, mitől reszket ennyire, a boldogságtól, vagy a félelemtől.

– Mit? – hajolt közelebb hozzá.

– Kérlek, ígérd meg, hogy nem fogsz meghalni…

A csend fájdalmasan ereszkedett rájuk. Levi meghatódottan felhúzta, és magához ölelte a lányt. – Ó, Anna… – Érezte, ahogy forró vállára csöppennek a lány könnyei. – Megígérem, hogy soha nem fogsz elveszíteni! Örökre veled maradok! Annyira szeretlek! – Kibontakozott az öleléséből, és ajkát ismét a lányéra tapasztotta. A lány édes íze sóssá vált könnyeitől. Percekig finoman ízlelgették egymást, ujjaikkal gyengéden simogatták bőrüket. Kiélveztek minden egyes együtt töltött, meghitt percet.

Akciós áron megvásárolható

Az erotikus hétvégénket Egri Zsanna: Bűnös angyalai zárják. Hamarosan! Ha tetszettek a történeteink, jelezzétek! Köszönjük!

Eljött az erotika ideje! 4. rész 18+ bővebben…

Eljött az erotika ideje! 3. rész 18+

Chica, a magyar származású Kathy, a mexikói börtönt elhagyva hatalmas terveket szövöget, amelyhez csupán egy gazdag, jóképű férfira van szüksége.

Megkísértve

Jó ideig ültek együtt, hallgatva az álomba merült kisfiú szuszogását. John teljesen el volt keseredve.

Miért nincs mellette Dolores? Itt kellene lennie a beteg fiúk ágya mellett! Miért fontosabb neki a munkája? Ugyanakkor nagyon imponált neki, ahogy Kathy bánt a gyerekkel. Mint egy igazi anya.

Kathy, megérezte a férfi gondolatát, megint a keze után nyúlt, de az elhúzta, majd felugrott az ágyról, és gyorsan kisietett a folyosóra. Megkapaszkodott a lépcső korlátjában, szédülten nézett le a nappali márvány padlójára.

Mi történik vele? Miért érzi azt, hogy Kathyra van szüksége, a vigasztaló ölelésére? A testi közelségére, hogy érezze az elveszett múltat. Gyötrődött a saját érzései miatt, amelyek a lány iránt törtek fel, és szenvedett a szeretett asszony hiánya miatt.

Finoman ereszkedett a női kéz a vállára, végigsimította nyugtatólag a hátát. A férfinak idegesen rándult össze a teste, ahogy a lány hátulról átölelte, és a testéhez simult. Már nem tudott tiltakozni és nem is akart, hagyta, hogy Kathy karjánál fogva behúzza a szomszédos hálószobájába.

– Engedd, hogy felidézzük a múltat – súgta a fülébe, miközben maga felé fordította a férfit. – Segítek! – Egyik kezét bedugta a férfi finom anyagú inge alá, hogy végigsimítsa a mellkasát, miközben a másik kéz ujjai lassan kigombolták a maradék gombokat is.

John sóhajtozva vette a levegőt, ahogy a lány ujjai finoman simogatták a testét.

Kathy-Chica már tudta, hogy nyeregben van. Megtette az első lépést, és nem talált ellenkezést.

John szédülten állt, nem ellenkezett, engedte, hogy a nő kényeztesse. Chica ajka finoman bejárta a nyakát, mellkasát és John még mindig bénultan tűrte, miközben érzékeit egyre jobban felkorbácsolta Kathy testi közelsége.

A nő csípője ringatózva dörzsölődött az altestéhez. John nem bírta tovább, lehúzta a lány blúzát, amely rögtön feltárta előtte a formás kicsi női kebleket.

Egy rövid futó pillanatra átfutott a gondolat az agyán, hogy mennyivel másabb, mint Doloresé. Ám az érzékei gyorsan kizárták a gondolatot, már csak a lány testére koncentrált.

Chica feszes feneke pontosan beleillett a tenyerébe. Szájával újra meg újra körbejárta a halványbarna mellbimbót, amely egyre feszesebben meredt előre.

John nyelve finoman kényeztette, amitől Chica lélegzete is egyre erősebbé vált. Kéjesen nyögött fel, amikor a férfi keze becsusszant a lába közzé.

Chica kezei másodpercek alatt kibontakoztatták a férfit a nadrágjából.

Az nadrágöv csatja hangosan csattant a padlón, de John már nem törődött vele, felemelte Kathyt, és egyenesen az ágyra döntötte. Hosszú mély csókban forrtak össze, miközben a lány egyre szorosabban ölelte, teste csak úgy könyörgött a férfiért.

– Nem tehetem – nyögött fel a férfi – Dolores…

– Ne, most ne gondolj rá! – tekerte lábait a férfi hátára Kathy, egyre közelebb húzva magához.

– Nem lehet – nyöszörgött John, érezte, hogy a maradék ellenállása is a semmibe vész.

– Dehogynem – nyúlt a lány a fiókba egy óvszerért.

John engedelmesen húzta fel és már csak a vágyai vezették, ahogy eggyé vált a lány testével.

Akciós áron megvásárolható

Hamarosan következik: Victoria Green könyvéből egy erotikus részlet.

Tetszett a történet?

Eljött az erotika ideje! 2. rész 18+

Most Victoria Green hamarosan megjelenő könyvéből olvashattok két izgató, szexi részletet:

Az első

Victoria Green: Valter és Vivien

– Szépségem! – mosolygott. Összekoccintotta a poharunkat. Ja, tényleg. El is felejtettem, pedig mindvégig a kezemben tartottam. Finoman belekortyoltam, majd savanykás ízén elfintorodtam. Valter arca rezzenéstelen maradt, tekintete az enyémbe olvadt. Kiittuk a poharat, majd a táskájába suvasztotta. Én törökülésbe tettem a lábamat, mert kissé elzsibbadt.

Ő újra felém fordult és fölém magasodott. Egész testem hátra billent és elfeküdtem a panel koszos tetején. De ez sem érdekelt. Szabadnak éreztem magam. Csak mi voltunk és a csillagos égbolt.

Valter egy szót sem szólt vadító pillantásától, testem ismét belső remegésbe kezdett. Mintha megérezné, hogy veszélybe kerül a szüzességem. Valter végig simított a karomon, majd ujjait az enyéimbe csúsztatta és mindkét karomat a fejem fölé tolta. Tenyerével átfogta a csuklómat. Nem mondom izgató volt ez az egész. Ő irányított, magabiztosan szenvedélyesen, de mégis finoman. Ajkaink összeolvadtak, és percekig nem is engedték el egymást. Csak csókolóztunk, a testem pedig lüktetve vágyakozott a többi érintésért. Egyik kezét megéreztem, ahogy a mellemre siklik. Gombos kockás inget viseltem, ami nem jelentett nagy akadályt. Valter ujjai becsusszantak a gombok közötti réseken, és mellbimbómhoz értek. Felnyögtem, ő pedig egy gyors vad mozdulattal széttépte az ingem ezzel szabadjára téve a melleimet. Egy gomb elpattanhatott, mert hallottam a csattanását a betonon. Annyira erotikus, annyira szenvedélyesek voltunk. A szájába vette a mellbimbómat, és a nyelvével finoman ingerelte. Én rá néztem, és a látványtól vágyakozva sóhajtottam. Imádott engem, és én is őt! Olyan jól csinálta, hogy az egész testem lüktetett. Ujjaival, egy mozdulattal kigombolta a farmeromat, és a bugyimba nyúlt. Valter sóhajtása jelezte, hogy megint beindítottam a nedvességemmel. Éreztem ujját, ahogy siklott a bugyimban. Vágyakozva haraptam az ajkamba. Ő lejjebb kúszott a testemen, apró csókokkal borítva a hasam, és lehúzta rólam a farmert.

Megnyaltam az ajkam, mikor ő engem. Ezt sosem lehet megunni. Vadul csókolta a legérzékenyebb részemet, és ujját ismét a magamban éreztem. Nem fájt, és egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy talán az sem fájna. Lehet, hogy az első szeretkezés sem járna fájdalommal?

Ujjaival finom mozgásba kezdett, és közben nyelvével körözött rajtam. Megint megéreztem a mélyről jövő érzést, és mintha Valter is tudta volna ezt: rágyorsított, hogy biztosan robbanjak. Nem kellett sokat várnunk. Az érzéstől felsikoltottam. Valter forró teste az enyémre simult, és szememet kinyitva egyenesen az ő vad tekintetébe ütköztem. Belső combomon meztelen alsó részét éreztem. Nem mozdult csak várt. Nem tudtam, hogy közöljem vele, hogy én még sosem…

– Valter én…

– Tudom… Óvatos leszek, ígérem!

Tudja?! Mindvégig tudta? Döbbenetem nem tartott sokáig, mert vágytam rá. Csak némán bólintottam, ő pedig a nyakamba csókolt, miközben az egyik kezével lábunk közé nyúlt. Férfiassága testemhez nyomódott, és izgatottság lett úrrá rajtam. Nem sokára megtörténik, és a szűz kislány a múlté lesz.

Mindketten lélegzetvisszafojtva vártunk, és akkor megéreztem a behatolását. Lassan haladt én mégis görcsösen a hátába kapaszkodtam. Nem volt annyira kellemes, de akartam! Vágytam, hogy a testünk végre egybeolvadjon. Ő haladt egyre beljebb én pedig fájón felnyögtem. Megállt. A feszítő érzés alábbmaradt. Úgy kapkodtam a levegőt, mint aki éppen futott egy jót, a szívem vadul zakatolt.

– Tovább! – kértem, ő pedig teljesítve beljebb csúszott. A fenébe is, ez nem olyan, mint a filmekben vagy a könyvekben. Ott az elsőt úgy élik meg, mintha nem fájna! Pedig ez nem igaz! Fájdalmat okozott bár tudom, hogy nem szándékosan. Túlságosan feszített, és az érzés nem akart elmúlni.

Kihúzta magát belőlem és én megkönnyebbülten fellélegeztem. A görcsös testem is ellazult. Valterra néztem, aki aggódva vizslatott. Én megérintettem az arcát, és ujjammal megsimogattam. Nem akartam, hogy aggódjon.

– Szeretlek! – suttogtam.

– Én is szeretlek, szépségem! Ne haragudj, ha fájdalmat okoztam.

– Nincs semmi baj! Gyere! – Kezemmel keretbe fogtam az arcát és az ajkamhoz húztam. Nyelvünk körözött egymáson, miközben újra belém hatolt. Ez már nem fájt annyira, mint az első és a lábamat a derekára kulcsoltam. Egyre gyorsabban mozgott bennem, de közben ajkával az enyémet becézgette. Nyögtünk és lihegtünk a gyönyörtől. Imádtam mindent, amit csinált. Ahogy eleresztette a kezem, én a tarkójába kapaszkodtam és élveztem a szenvedélyes lökéseit, amik egyre vadabbá váltak. Valter lélegzete felgyorsult, a teste megremegett, majd felnyögött. A mellembe markolt, miközben kihúzta magát belőlem és elélvezett.

Ekkor jutott az eszembe a védekezés. Te jó ég! Nem is védekeztünk!

Valter észrevette a rémült arcomat, és megnyugtatóan rám mosolygott.

– Ne aggódj! Tudom, hogy mit csinálok. Időben csúsztam ki.

Megkönnyebbülten felsóhajtottam. Ha tudja, hogy mit csinál, az csak jó. Csendben néztem őt és csodáltam a meztelen testét. Izmos combja volt, a hasa alsó részét fekete szőrzet borította. Vettem a bátorságot és pillantást vetettem rá is, és pirulva kaptam el a tekintetem mikor meglátta mit nézek.

– Ne ess zavarba tőlem. Olyan édes vagy! – mormogta a fülembe, majd finoman fogai közé vette a fülcimpámat.

A gyönyör új útjai

Úgy döntöttünk, hogy a kanapén hajtjuk álomra a fejünket, mert a hálószobában levő matrac nagyon koszos, és talán még penészes is volt. Szerencsére a kanapén elfértünk mindketten, igaz, csak az oldalunkon fekve. Valter feküdt belülre, én pedig elfoglaltam kis kifliként a helyem. Szorosan egymáshoz bújtunk, lehelete a fülcimpámat csiklandozta, amitől mosolyognom kellett. Most alszunk először együtt, és annyira jó érzés volt magam mellett érezni! A teste forrón simult az enyémhez, karja védelmezőn fogott át. Ujjaival finoman cirógatta a kezem, és én sem bírtam megállni, hogy ne simogassam.

– Szeretlek Vivi! – suttogta a fülembe, majd a hajamba csókolt. Kezemmel megszorítottam az övét jelezve én még jobban szeretem. Fejemet felé fordítottam, és a szemébe néztem. Tekintete végtelen csodálatról, mélyről jövő szerelemről mesélt. Nyeltem, nem szóltam és ő sem. Csendben percekig merültünk el egymás pillantásában, majd egyszer csak megéreztem valamit megmozdulni a fenekemnél. A vigyor azonnal az arcomra ragadt.

– Csak nem? – kérdeztem.

– Kívánlak… – vallotta be. A szavai hatással voltak a testemre. A szám elnyílt, és keményedő férfiassága, ami egyre jobban nyomódott hozzám, izgalomba hozott. Egész testemmel feléje fordultam, és hagytam, hogy tenyere a mellemre simuljon, ajka pedig újra az enyémet ízlelje. Ujjai a mellemről levándoroltak, és a bugyimba nyúltak. Az érintésétől automatikusan nyíltak el a lábaim, hogy szabad utat engedjek neki. Egyre vadabb csókjai égették az ajkamat. Kezem végig siklott a hátán, majd megérintettem ott. Valter vágyakozva nyögött, én felültem és kezembe vettem a dolgot.

– Szépségem, ne! Így nagyon hamar elmegyek, inkább hadd csókoljalak én! – tenyerével óvatosan visszalökött a kanapéra, és bugyimat szinte letépte rólam.

Ezt sosem fogom tudni nem élvezni. Valter nyelvének körözése, kiéhezett csókja, vad morgása, ahogy egyre jobban beindul tőlem… Egyszerűen imádom! Ujját belém csúsztatta, és közben visszatért hozzám, és szájon csókolt. Ajkába nyögtem, mert a fokozott ütemtől, amit a keze diktált, egész testem hullámokat vert. Szabad tenyerét a nyakamra fonta, mintha meg akarna fojtani. Izgatott, ahogy lefogott, nem hagyta, hogy szabadon vonaglódjak alatta. Tenyere a nyakamról az államra kúszott és úgy kulcsolódott rá, hogy ajkaim akaratom ellenére szétnyíltak. Olyan vadul csókolt, hogy egész testem remegett. Nem hagyott levegőhöz jutni, közben ujjával egy percre sem állt le. Az őrületbe kergetett, a csípőm önkéntelenül is megemelkedett, hogy még mélyebbre tudjon jutni.

– Élvezed? – kérdezte, én csak bólintottam. Nem bírtam beszélni. Hirtelen kihúzta belőlem az ujját, ami majdnem felért egy fizikai fájdalommal! Még nem mentem el! Nem hagyhatja abba!

– Térdelj a kanapéra! – utasított. Tettem, amit mondott, mert semmi mást nem akartam csak őt. Valter mögém lépett, én előre hajoltam és a támlára könyököltem. Valter széjjelebb nyitotta a lábam, magamon éreztem az ujjait, amit váratlanul más váltott fel. Vadul csapódott belém, amitől azonnal elélveztem. Olyan erősen, hogy ehhez foghatót még nem éreztem. Felsikoltottam, és ahogy döfni kezdett, sikolyom nem hagyott alább. Valter tenyere a számra szorult, belém fojtva a vonyításom.

– Ha így sikítasz, akkor én sem bírom sokáig! – magyarázta. Csak bólintottam, és a tenyerébe nyögtem tovább, miközben ő egyre gyorsabb tempót vett fel. Mindig sikerült valami újat mutatnia, amire pozitívan reagált a testem. Izgatott, amikor a nyakamra kulcsolódott a tenyere, most a számat fogta be, és ettől szintén kész lettem. Egyik keze a csípőmbe kapaszkodott, a másikkal eleresztette a szám, és a hajamba markolt. Újra a hangomtól zengett a ház, Valter pedig egy nagyot csapott a fenekemre, és kiszakadt belőlem.

– Vivien! – nyögte, miközben elélvezett. – Megőrjítesz, komolyan!

Kezem-lábam reszketett, úgy éreztem minden erőm elhagyott. A kanapéra feküdtem, és mosolyt erőltetve fáradt arcomra így szóltam:

– Te is engem!

Szememet behunytam és már félálomban lehettem, amikor megéreztem Valtert mögöttem. Egy utolsó csókot nyomott a vállamra, és az édes kimerültség pillanatok alatt álomba nyomott.

Akciós áron megvásárolható

Hamarosan ismét Egri Zsanna: Bűnös angyalok könyvéből jön egy újabb részlet.

Tetszett a történet?